Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: прищеплення теоретичних знань і пратичних навичок в галузі проектування автоматизованих систем управління дорожнім рухом (АСУР), технології та апаратурних засобів автоматизованого управління дорожнім рухом.
 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:
 

  • методи розрахунку та принципи розробки світлофорних об’єктів та елементів автоматизованих систем управління рухом на автомобільних дорогах загального користування та вулично-дорожній мережі міст.

 
вміти
 

  • оцінювати завантаження та швидкісні режими на об’єкті впровадження;
  • проводити розрахунки режимів світлофорного регулювання;
  • визначати структуру АСУР;
  • вибрати сучасну апаратуру для реалізації світлофорного регулювання (СФР);
  • складати специфікацію периферійного та центрального обладнання системи;
  • проводити техніко-економічне обґрунтування впровадження СФР та АСУР.

 
Викладач дисципліни: Грицай Сергій Васильович, ст. викл. кафедри транспортних технологій