Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: прищеплювання студентам теоретичних знань з інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху, навичок самостійного рішення практичних питань інформування учасників дорожнього руху при виконанні проектів з організації і регулювання дорожнього руху.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:
 

  • фунособливості функціонування систем інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;
  • етапи проектування системи інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;
  • методики вибору засобів інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху.

 
вміти:
 

  • запроектувати систему інформаційного забезпечення на ділянці вулично-дорожньої мережі із застосуванням системного підходу з урахуванням стадійності проектування та інтегрованості системи до більш глобальної;
  • застосовувати технічні засоби організації дорожнього руху з точки зору інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;
  • оперативно організовувати дорожній рух із застосуванням засобів інформаційного забезпечення;
  • застосовувати геоінформаційні та навігаційні системи в процесі оперативного управління дорожнім рухом.

 
Викладач дисципліни: Трушевський Вячеслав Едуардович, ст. викл. кафедри транспортних технологій