Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: отримання студентами знань принципів та методів організації технологічних перевезень на промислових підприємствах.
 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:
 

  • технологію металургійного виробництва, включаючи технологію підготовки та доставки сировини
  • конструкцію та сфери використання спеціальних видів промислового транспорту та рухомого складу;
  • транспортно-технологічні схеми роботи підприємств.

 
Викладач дисципліни: Падченко Олена Олександрівна, старш. викл. кафедри транспортних технологій