Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: знайомство з правовими основами управління, організаційними структурами управління на різних видах транспорту, вивчення методів оптимізації рішень питань управління на транспорті, автоматизованих систем управління, а також придбання знань у галузі планування перевезень та з аналізу техніко-економічних та екологічних показників роботи транспорту.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:
 

  • організаційні структури та методи управління різними видами транспорту;
  • наукові основи оптимізації управлінських рішень;
  • автоматизовані системи управління транспортом.

 
Викладач дисципліни: Падченко Олена Олександрівна, старш. викл. кафедри транспортних технологій