Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: дати майбутнім спеціалістам та магістрам транспорту уявлення про методологію підготовки та реалізації проектів з технології і організації перевезень, способи та засоби залучення ресурсів для реалізації цих проектів.
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
 
знати:
 

  • основи ринкової економіки стосовно методів підготовки, експертизи й оцінки проектів;
  • головні концептуальні поняття, методи та підходи, які користуються у міжнародній практиці при проведенні проектного аналізу;
  • технологію процесів прийняття рішень при розробці й реалізації проектів з транспортних технологій. 

 
вміти:
 

  • проводити вибір альтернативних варіантів проекту;
  • проводити уточнення варіантів проекту за всіма його ознаками;
  • проводити скринінг проекту;
  • комерційний, технічний, екологічний, інституціональній, соціальний, фінансовий та економічний аналіз інвестиційних проектів на транспорті  в ринкових умовах.

 
Викладач дисципліни: Харченко Тамара Володимирівна, старш.викл. кафедри транспортних технологій