Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: дати майбутнім спеціалістам та магістрам транспорту області організації дорожнього руху використовувати різні методи для досягнення максимального прибутка або получення максимальної віддачі з вкладенного капітала при умові мінімального ризику при використанні заходів з удосканалення систем дорожнього руху.
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
 
знати:
 

  • основи ринкової економіки стосовно методів підготовки, експертизи й оцінки проектів дорожнього руху;
  • макро та мікроекономічні характеристики будівництва та утримання вулично-дорожньої мережі; 
  • основні  методи та підходи, якими користуються для визначення  обсягів фінансування будівництва та утримання вулично-дорожньої мережі міста, будівництва і утримання мережі автомобільних доріг загального користування;
  • технологію процесів прийняття рішень при визначенні соціально-економічної ефективності заходів організації дорожнього руху. 

 
вміти:
 

  • проводити вибір альтернативних варіантів щодо заходів організації дорожнього руху;
  • проводити уточнення варіантів проекту за всіма його ознаками;
  • проводити розрахунки соціально-економічної, бюджетної та фінансової ефективності  заходів організації дорожнього руху;
  • вирішувати проблеми створення потрібної соціально-економічної системи організації дорожнього руху  і управління цією системою.

 
Викладач дисципліни: Харченко Тамара Володимирівна, старш.викл, кафедри транспортних технологій