Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: є прищеплення фахівцям транспорту теоретичних знань з технології та організації пасажирських перевезень, навичок самостійного рішення питань в галузі організації та удосконалення систем пасажирського транспорту; показати, що раціональна організація пасажирських перевезень забезпечує інтенсивне використання рухомого складу, своєчасну доставку пасажирів, зменшення парку рухомого складу при якісному обслуговуванні пасажирів.   
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:

  • сучасний стан і напрямки розвитку автомобільного та залізничного пасажирського транспорту;
  • технологію роботи та інформаційне забезпечення  пасажирського транспорту;
  • методи управління процесом перевезень пасажирів на автомобільному та залізничному транспорті;
  • методи організації руху пасажирських поїздів, автобусів та міського транспорту, методики розрахунку необхідної кількості рухомого складу для перевезення пасажирів. 

 
Викладач дисципліни: Лебідь Ганна Олександрівна, старш.викл. кафедри транспортних технологій