Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: ознайомлення з математичними методами формалізації та опису руху транспортних та пішохідних потоків та їх застосуванням до практичних задач з організації дорожнього руху та проектування та експлуатації автомобільних доріг.
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
 
знати:
 

  • основні закономірності формування транспортних та пішохідних потоків;
  • теоретичні основи руху потоків автомобілів низької та високої щільності;
  • методики оцінки безпечних умов руху автомобілів та пішоходів;
  • методику статистичного і імітаційного моделювання транспортних та пішохідних потоків на ЕОМ у тому числі в існуючих спеціалізованих пакетах прикладних програм.

 
вміти:
 

  • застосовувати методологію системного підходу до руху потоків автомобілів і пішоходів;
  • застосовувати положення динамічних теорій руху транспортних потоків низької та високої щільності;
  • застосовувати теорію масового обслуговування для оцінки характеристик руху потоків автомобілів;
  • розраховувати швидкості потоку автомобілів та окремих автомобілів у потоці, за допомогою методик;
  • оцінювати ситуації безпечного виконання маневрів на автомобільних дорогах;
  • оцінювати пропускну здатність автомобільних доріг в залежності від дорожніх умов та характеристик транспортного потоку.

Викладач дисципліни: Кузькін Олексій Феліксович, канд. техн. наук, доц. кафедри транспортних технологій