Ви є тут

Головна

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта: вища

 • ЗМІ ім. В.Я.Чубаря, 1962 рік, диплом спеціаліста, спеціальність за дипломом - "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти", кваліфікація за дипломом - "інженер-механік"
   

  Наукові інтереси: Єдина теорія рушіїв на неперервних потоках та проектування повітря-реактивних двигунів

  Дисципліни, які викладає: Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

  Основні наукові роботи (публікації):

   1.Мамедов Б.Ш. Основы единой теории движителей на непрерывных потоках. Вывод формулы тяги, полетного (тягового) КПД турбореактивных двигателей. [Текст] /Б.Ш. Мамедов/. Восточно -Европейский журнал передовых технологий, - Харьков: изд. Технологический центр. Прикладная механика, 2011, - № 4/7 (52), - с. 15-20. 2.Мамедов Б.Ш. Глава 3. Основа единой теории движителей на непрерывных потоках. Причины заглохания воздушно-реактивных двигателей при взлете, полете и посадке. [Текст] /Б.Ш. Мамедов/. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, - Харьков: изд. Технологический центр. Прикладная механика, 2011, - № 5/7 (53), - с. 24-28. 3.Мамедов Б.Ш. Глава 2. Основы единой теории движителей на непрерывных потоках тяги, полетного (тягового) КПД, теоремы о подъемной силе продуваемого профиля, как движителя. [Текст] /Б.Ш. Мамедов/. Вісник національного технічного університету «ХШ»: зб. наук, праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях . - Харків: НТУ «ХПІ», 2011, -№33,-с. 146-153. 4.Мамедов Б.Ш. Глава 4. Основы единой теории движителей на непрерывных потоках. Разработка направления технического прогресса в области авиадвигателестроения, связанного с повышением газодинамической устойчивости работы воздушно - реактивных двигателей при взлете, полете и посадке. [Текст] /Б.Ш. Мамедов/. Вісник національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук, працв. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях . - Харків: НТУ «ХПІ», 2011, - № 34, - с. 124-134. 5.Мамедов Б.Ш. Глава 5. Основы единой теории движителей на непрерывных потоках. Разработка нового направления технического прогресса в области теории и проектирования воздушных винтов, связанное с внедрением в зоне Н - В2 синусоидального характера изменения осевых скоростей и ускорений газового потока. [Текст] /Б.Ш. Мамедов/. Вісник національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук, працв. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях . - Харків: НТУ «ХПІ», 2011, -№43, -с. 142-150. 6.Мамедов Б.Ш. Глава 6. Основы единой теории движителей на непрерывных потоках. Взвод формулы тяги. [Текст] /Б.Ш. Мамедов/. Восточно - Европейский журнал передовых технологий, - Харьков: изд. Технологический центр. Прикладная механика, 2012, - № 4/7 (58), - с. 25-31. 7.Мамедов Б.Ш. Основы единой теории движителей на непрерывных потоках. Вывод формулы тяги паруса. [Текст] /Б.Ш. Мамедов/. Восточно - Европейский журнал передовых технологий, - Харьков: изд. Технологический центр. Прикладная механика, 2012, - № 5/7 (59), - с. 11-17. 8.Мамедов Б.Ш. Основы единой теории движителей на непрерывных потоках. [Текст] /Б.Ш. Мамедов/. Восточно - Европейский журнал передовых технологий, - Харьков: изд. Технологический центр. Прикладная механика, 2012, - № 6/7 (52), - с. 29-34. 9.Мамедов Б.Ш. Глава 7. Основы единой теории движителей на непрерывных потоках. Вывод формулы тяги, полетного (тягового) КПД, теоремы о подъемной силе продуваемого профиля крыла птицы, как движителя. /Б.Ш. Мамедов/. Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». - Харків: НТУ «ХПІ», 2012, - № 44 (950). С. 142-150. 10.Мамедов Б.Ш. Глава 9. Основы единой теории движителей на непрерывных потоках. .Вывод формулы тяги, полетного (тягового) КПД, теоремы о подъемной силе продуваемого изолированного профиля единичного размаха, как движителя на непрерывных потоках (Краткая теория крыла самолета). /Б.Ш. Мамедов/. Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». - Харків: НТУ «ХПІ», 2012, - № 50 (956). С. 3-17. 11.Мамедов Б.Ш. Единая теория движителей. Вывод формулы тяги, полетного (тягового) КПД ракетных двигателей. [Текст] /Б.Щ. Мамедов/. Восточно - Европейский журнал передовых технологий, - Харьков: изд. Технологический центр. Прикладная механика, 2013, - № 1/7 (61), - с. 67-71. 12.Мамедов Б.Ш. Применение уравнения Эйлера для вывода формул тяги, полетного (тягового) КПД воздушно - реактивных двигателей по внешним параметрам газового потока при Vn > 0. /Б.Ш. Мамедов/. Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». - Харків: НТУ «ХПІ», 2013. - № 4 (978). С. 3-15. 13.Мамедов Б.Ш.. Краткая теория однорядных воздушных винтов [Текст] / Б.Ш.Мамедов / Восточно-Европейский журнал передовых технологий, - Харьков: изд. Технологический центр. Прикладная механика, 2013, - № 5/7 (65), - с. 23-30. 14.Мамедов Б.Ш. К единой теории движителей на непрерывных потоках. Краткая теория контрвращающихся воздушных винтов [Текст] / Б.Ш.Мамедов / Восточно-Европейский журнал передовых технологий, - Харьков: изд. Технологический центр. Прикладная механика, 2013, - № 4/7 (64), - с. 20-28. 15.Мамедов Б.Ш. Краткая теория слутновращающихся воздушных винтов [Текст] / Б.Ш.Мамедов / Восточно-Европейский журнал передовых технологий, - Харьков: изд. Технологический центр. Прикладная механика, 2013, - № 6/7 (66), - с. 45-52. 16.Мамедов Б.Ш. Аналіз современной трактовки генерирования помпажа или неустойчивой работы воздушно-реактивных двигателей при взлете, полете, посадке. [Текст] /Б.Ш. Мамедов/. Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». - Харків: НТУ «ХПІ», 2013, - № 16. С. 3-10. 17.Мамедов Б.Ш. Единая теория движителей. Разработка термодинамического цикла турбореактивных двигателей в координатах P-V, T-S [Текст] /Б.Ш.Мамедов / Восточно-Европейский журнал передовых технологий, - Харьков: изд. Технологический центр. Прикладная механика, 2013, - № 2/7 (62), - с. 29-34. 18.Мамедов Б.Ш. Краткий анализ состояния теории и проектирования воздушно-реактивных двигателей на современном этапе [Текст] /Б.Ш. Мамедов/. Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». - Харків: НТУ «ХПІ», 2013, - № 11. С. 3-15. 19.Мамедов Б.Ш. Единая теория движителей на непрерывных потоках. Краткая теория однорядных гребных винтов [Текст] /Б.Ш. Мамедов/. Вісник НТУ «ХПІ»: Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». - Харків: НТУ «ХПІ», 2013, - № 38. С. 3-14. 20.Мамедов Б.Ш. Единая теория движителей на непрерывных потоках. Краткая теория контрвращающихся гребных винтов [Текст] /Б.Ш. Мамедов/. Технологический аудит и резервы производства. –Харьков: изд.Технологический центр, 2013.-№3/2(11).-С.30-38. 21.Мамедов Б.Ш. К единой теории движителей на непрерывных потоках. Краткая теория спутновращающихся гребных винтов [Текст] /Б.Ш. Мамедов/. Технологический аудит и резервы производства. –Харьков: изд.Технологический центр, 2013.-№4/2(12).-С.8-15. 22.Мамедов Б.Ш. Единая теория движителей на непрерывных потоках. Закон инжекции (всасывания) газового потока в зоне Н-В турбореактивных двигателей при . [Текст] /Б.Ш. Мамедов. Вісник СевНТУ: Серія «Механіка, енергетика, екологія». – Севастополь: СевНТУ, 2013.-№137.-С. 324-330. 23.Мамедов Б.Ш. Единая теория движителей на непрерывных потоках [Текст]: моногр./ Б.Ш.Мамедов: Запорожский национальный технический университет. Х.: Технологический центр, 2013. –296с. 24.Мамедов Б.Ш. Единая теория движителей. Краткая теория отрывных течений, генерируемых в диффузорной части нерегулируемого реактивного сопла Лаваля [Текст] /Б.Ш. Мамедов. Вісник СевНТУ: Серія «Механіка, енергетика, екологія». – Севастополь: СевНТУ, 2014. 148.-С. 168-173. 25.Мамедов Б.Ш. Единая теория движителей. Причины генерирования неустойчивой работы турбореактивных двигателей при взлете в условиях жаркого климата. [Текст] / Б.Ш.Мамедов / Авиационно-космическая техника и технология. –Х., 2014. №9(116).–С.56-62. 26.Мамедов Б.Ш. Единая теория движителей. Новое назначение и принцип работы "нулевой" ступени компрессора низкого давления [Текст] / Б.Ш.Мамедов /Авиационно-космическая техника и технология.–Х., 2014. –№8(115).–С.55-60. 27.Мамедов Б.Ш., Штанько П.К. Сравнительный анализ расчета тяги и полетного (тягового) КПД турбореактивних двухконтурных двигателей по современной теории воздушно-реактивных двигателей и единой теории движителей на непрерывных потоках. [Текст] /Б.Ш. Мамедов, П.К.Штанько / Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологи.–Орел: Государственный университет-учебно-научно-производственный комплекс.–2015.–№4(312).–С.63-69.

Участь у конференціях: 1. «Тиждень науки», Запоріжжя, ЗНТУ, 2005-2015р.р.

2. Міжнародна науково-технічна конференція "Динамика, надежность и долговечность механических и биомеханических систем", м.Севастополь, вересень 2011-2015р. 3. Міжнародний конгрес двигунобудівників, Коблево, вересень 2013, 2014р.

 

Рік початку діяльності в університеті: 1973

Мови спілкування: Українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64
аудиторія (кабінет): а.341
тел.: +380(61)7698260
e-mail: kafedra_ngk@zntu.edu.ua