Ви є тут

Головна

Прізвище: Лозова 

Ім'я: Олена 

По батькові: Анатоліївна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 • Сімферопольський державний університет ім. М.В. Фрунзе, 1990 р.,  спеціальність за дипломом "Фізика", кваліфікація за дипломом – “Фізик. Викладач”;
 • Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”, 2002 р.,  спеціальність за дипломом “Менеджмент організацій”, кваліфікація за дипломом “Менеджер-економіст”;
 • Класичний приватний університет, 2009 р.,  спеціальність за дипломом “Маркетинг”, кваліфікація за дипломом “Магістр з маркетингу”.
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), “Оцінювання економічної ефективності рекламної діяльності машинобудівних підприємств”, 2009 р., Класичний приватний університет.

Наукові інтереси:

 • Реклама у сфері туризму
 • Безпека туристських подорожей
 • Залучення інвестицій для розвитку регіону та підвищення рівня інвестиційної привабливості 

Дисципліни, які викладає:

 • Фінанси, грошовий обіг та кредит, туристської діяльності
 • Туристські формальності
 • Основи наукових досліджень
 • Дизайн інтер’єрів

Основні наукові роботи (публікації):

 

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Співавтори

Навчальні підручники, посібники під грифом МОН, монографії

1.

 

Економічна ефективність інвестицій у рекламну діяльність підприємств

 

монографія

 

Запоріжжя: ЗЦНТІ, 2008. – 208 с.

 

Салига К.С.

 

 

 

2.

Економічне обгрунтування витрат на рекламу

монографія

Запоріжжя: КПУ, 2009. – С. 64.

 

Салига К.С.

3.

Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні

Колективна монографія

Запоріжжя: ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2012. –  400с.

Колектив авторів

4.

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід

Колективна монографія

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. –276 с.

Колектив авторів

Статті у фахових виданнях, збірках наукових праць, журналах

1.

 

 

 

Рекламна діяльність у системі заходів з просування товарів

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво - №2 - 2007.- с.151 – 155

(Фахове видання)

 

 

 

 

 

2.

 

 

Управління рекламною діяльністю підприємств

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво - №3 - 2007.- с.145 - 149

(Фахове видання)

 

 

 

3.

 

 

Управління рекламною кампанією підприємства

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво - №4 - 2007.- с.140 - 147

(Фахове видання)

 

 

 

 

 

4.

 

 

Методи розробки рекламного бюджету підприємств

стаття

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ, 2007. – Вип. 49.  – С. 188 – 191.

(Фахове видання)

 

 

5.

 

 

 

 

Особливості рекламування продукції машинобудування

стаття

Економіка: проблеми теорії та практики. – Зб. наук. праць: В 4 т. –– Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 234 – Т. I. – С. 151 – 156.

(Фахове видання)

 

 

6.

 

 

 

 

Удосконалення методів визначення абсолютної ефективності інвестицій у рекламну діяльність підприємств

стаття

Інвестиції: практика та досвід. – 2007. - № 12. – С. 14 – 19

(Фахове видання)

Салига К.С.

7.

Розробка методів оцінки порівняльної  ефективності інвестицій у рекламну діяльність підприємств

стаття

Інвестиції: практика та досвід. – 2007. - № 24. – С. 7 – 9.

(Фахове видання)

Салига К.С.

8.

 

 

 

 

 

 

Методичні підходи виміру результатів та витрат рекламної діяльності підприємств

стаття

Економіка: проблеми теорії та практики. – Зб. наук. праць: В 3 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 230. – Т. II. – С. 326 – 335.

(Фахове видання)

 

Салига К.С.

9.

Узагальнення досвіду щодо оцінювання ефективності рекламної діяльності підприємства

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 1. – С. 80 – 88.

(Фахове видання)

 

10.

Принципи оцінювання ефективності рекламної діяльності

 

стаття

Інвестиції: практика та досвід. – 2008. - № 3. – С. 46 – 48.

(Фахове видання)

 

 

11.

Аналіз оціночних способів визначення ефективності реклами

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 7. – С. 121 – 126.

(Фахове видання)

 

12.

Аналітичні методи визначення ефективності реклами

стаття

Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. – Вип. 34. – С. 188 – 195.

(Фахове видання)

 

 

13.

Математичні моделі організації та проведення рекламної кампанії

стаття

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. – Харків : ХНТУСГ, 2010. – Вип. 105. – С. 203 – 214.

(Фахове видання)

 

 

14.

Аналіз функцій управління рекламною діяльністю підприємства

стаття

Культура народов Причерноморья. – 2010. – № 178. – С. 47 – 53.

(Фахове видання)

 

15.

Особливості засобів впливу маркетингової комунікації

стаття

Прометей: регіональний зб. наук. праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН Украіни; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Донецьк : ДЕГІ, 2010. – Вип. 2(32). – С. 128 – 134.

(Фахове видання)

 

16.

Проблеми удосконалення управління рекламною діяльністю в туризмі

стаття

Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 200. – С. 42 – 43.

(Фахове видання)

 

17.

Аналіз сучасних тенденцій  розвитку міжнародного туризму

стаття

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. – Харків : ХНТУСГ, 2012. – Вип.125 . – С. 191 – 195.

(Фахове видання)

 

 

18.

Особливості стратегічного планування діяльності на прикладі туристського підприємства

стаття

Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 80. – Ч. 2: Економіка. – С. 98 – 104.

(Фахове видання)

 

Зацепіна Н.О.

19.

Особливість реалізації функцій управління рекламною діяльністю туристичного підприємства

стаття

Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012 – Вип. 61. – С. 256 – 260.

(Фахове видання)

 

 

20.

Туризм в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку

стаття

Культура народов Причерноморья. – 2012 – № 229. – С. 44 – 47.

(Фахове видання)

 

21.

Аналіз соціально-економічних факторів формування споживчого попиту на туристський продукт

стаття

Культура народов Причерноморья. – 2013 – № 249. – С. 135 – 137.

(Фахове видання)

Зацепіна Н.О.

22.

Оцінювання потенціалу туристичних підприємств Запорізької області

стаття

Экономика Крыма. – 2013. – № 2 (43). – С.82 – 85.

(Фахове видання)

Ткач В.О.

23.

Особливості використання маркетингу в діяльності туристських підприємств

стаття

Культура народов Причерноморья. – 2013 – № 253.– С.35-36.

(Фахове видання)

 

24.

Могила кошевого отамана Йосипа Гладкого в Запоріжжі – туристський об’єкт національного значення

стаття

Культура народов Причерноморья. – 2014. – № 268.– С.64-66.

(Фахове видання)

Бєлікова М.В., Моргунова М.А.

25.

Менеджмент в діяльності туристичного підприємства та його проблеми

стаття

Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ “Візаві” (Видавець “Сочінський”), 2014. – Вип. 85. – Ч. 2: Економіка. – С. 209 – 213.

(Фахове видання)

 

 

26.

Туристична галузь – важливий фактор інвестиційної привабливості Запорізького регіону

стаття

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. – Харків : ХНТУСГ, 2015 – Вип. 162. – С.222 – 228.

(Фахове видання)

 

 

27.

Сучасний стан інвестиційного клімату Запорізького регіону

стаття

Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2015. – Вип. 87. – Ч. 2 : Економіка. – С.68 – 73.

(Фахове видання)

 

 

Всього наукових праць: 31, з них: монографій – 4, фахових статей − 27

Участь у конференціях:

 

1.

Теоретичні засади управління рекламною діяльністю підприємств

 

тези

Материалы II Международной научно-практической конференции “Ключевые аспекты научной деятельности – 2007”, г. Днепропетровск, 16 – 31 января 2007 г. – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. – Т. 1. – С. 86 – 88.

2.

Методи оцінювання ефективності рекламної діяльності підприємств

тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами”, м. Жовті Води, 23 – 24 лютого 2007 р. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. – Т. 6. – С. 502 – 506.

3.

Досвід використання методів оцінювання ефективності реклами

тези

Дні науки: Зб. тез доповідей: В 3 т. / ГУ “ЗІДМУ”, 11-12 жовтня 2007. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2007. – Т.1. – С. 356 – 357.

4.

Залежність ефективності реклами від життєвого циклу товару

тези

Materialy IV mezinаrodni vedecko-prakticka conference “Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2008”, Praha, 1 – 15 brezen 2008 roku. – Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o – Dil 3. – str. 5 – 7. 

5.

Планування витрат підприємств на рекламу

тези

Строительство. Материаловедение. Машиностроение: Сб. научных докладов и сообщений. Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. – Днепропетровск: ПГАСА, 2008. – Вып. 44. ––  С. 85 – 87.

6.

Визначення рекламного ефекту масштабу та освоєння

тези

Наука і вища освіта: Тези доповідей учасників XVІ Міжнародної наукової конференції молодих науковців, м.Запоріжжя, 17 – 18 квітня 2008 р.: У 4 т. / Класичний приватний універститет. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – Т. 1. – С. 106.

7.

Рекламна діяльність в туризмі

тези

Materialy VІІ miedzynаrodowej naukowi-praktycznej konferencji “Wyksztalcenie i nauka bez granic – 2011”. – Volume 6. Ekonomiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia –  S. 3 – 5.

8.

Аналіз стану сучасного міжнародного туризму

тези

Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя 9 – 13 квітня 2012 р. / редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 41 – 43.

9.

Конкурентопроможність послуг туристичних підприємтсв як напрям підвищення ефективності діяльності

тези

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”(22-23 березня 2012 р.), м.Черкаси: у 2-х томах / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Черкас. держ. технол. ун-т Т.1 – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2012. – С.186 – 189.

10.

Соціально-економічні аспекти формування споживчого попиту на туристський продукт

тези

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя 15 – 19 квітня 2013 р. / редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 117 – 118.

11.

Проблеми ефективного використання туристичного потенціалу регіонів України

тези

ІV Міжнародна науково-практична конференція “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”(21-22 березня 2013 р.), м.Черкаси: у 2-х томах / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Черкас. держ. технол. ун-т Т.1 – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 94 – 97.

12.

Сутність маркетингу туристичних послуг

тези

Materialy ІX miedzynаrodowej naukowi-praktycznej konferencji “Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2013”. – Volume 3. Ekonomiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia –  S. 92 – 94.

13.

Роль менеджменту в діяльності туристичного підприємства

тези

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16 – 17 жовтня 2014 року / колектив авторів; за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої; ЗНТУ. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2014. – С. 217 – 219.

 

 

Відзнаки та нагороди:

 

Рік початку діяльності в університеті: 2011 р.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 385а
тел.: +380(61)76-98-403
e-mail: lozova@ukr.net
URL: