Ви є тут

Головна

Прізвище: Пругло

Ім'я: Олена

По батькові: Вікторівна 

Посада: старший викладач

Освіта: вища

 • Запорізький  державний педагогічний інститут,  1975, спеціальність за дипломом –  «Педагогіка і психологія», кваліфікація за дипломом – «викладач педагогіки і психології, методист

Наукові інтереси:

 • Мотивація персоналу 
 • Психологія управління
 • Управління конфліктами

Дисципліни, які викладає:

 • Мотивація персоналу
 • Психологія управління
 • Управління конфліктами
 • Технології управління персоналом   

Основні наукові роботи (публікації):

 • 1. Пругло О.В.  Сучасний  ринок   праці  України  та   механізм    його збалансування / О.В. Пругло // Тиждень науки – 2008: зб. тез доп. щорічн. наук.-практ. конф. викладачів, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, квітень 2009 р.). В 4 т. Т,3. / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. 
 •   2. Пругло О.В. Стан ринку  праці Запорізької   області т а методи його регулювання / О.В. Пругло // Тиждень науки – 2009: зб. тез доп. щорічн. наук.-практ. конф. викладачів, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, квітень 2009 р.). В 4 т. Т,3. / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.
 • 3. Пругло О.В.  Методичні  рекомендації  з   дисципліни   «Організація сучасного діловодства» для студентів спеціальності  6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» (бакалаври) / Укл.: О.В.Пругло – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 40 с.
   
 • 4. Пругло О.В.  Методичні  рекомендації з дисципліни   «Управління конфліктами» для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» денної та заочної форм навчання / Укл.: О.В.Пругло – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 46  с.
 • 5.  Пругло  О.В.  Методичні   рекомендації   з  дисципліни   «Державне регулювання зайнятості» для студентів спеціальності 8.030505 «Управління трудовими ресурсами» денної та заочної форми навчання / Укл.: О.В.Пругло – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - 46  с.
 • 6.  Пругло  О.В. Деякі тенденції демографічних процесів та ринок праці України /  О.В. Пругло //  Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». –  Запоріжжя: КПУ, 2010. -  №5. – С. 58-61.
 • 7.  Пругло О.В.   Методичні  рекомендації   з  дисципліни   «Кадрове діловодство» для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» денної та заочної форм навчання / Укл. О.В. Пругло. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с.
   
 • 8.   Пругло О.В.  Методичні   рекомендації  з   дисципліни   «Служба управління персоналом» для студентів напряму підготовки 7.050109 «Управління персоналом і економіка праці» денної та заочної форм навчання / Укл. О.В. Пругло. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 54 с.
 • 9.   Пругло О.В.  Демографічні процеси та зайнятість населення України / О.В. Пругло // Тиждень науки – 2010: зб. тез доп. щорічн. наук.-практ. конф. викладачів, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, квітень 2010 р.). В 4 т. Т,3. / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.   
 • 10.  Пругло О.В. Створення нових робочих місць як засіб запобігання безробіттю в Запорізькій області  /  О.В. Пругло // Тиждень науки – 2011: зб. тез доп. щорічн. наук.-практ. конф. викладачів, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, квітень 2011р.). В 4 т. Т,3. / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 
 • 11.  Організація   сучасного   діловодства:   навчальний     посібник / О.О.Васильєва, Л.А.Гіль, Л.Г. Мірошніченко, О.В.Пругло – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 184 с.
 • 12.  Пругло О.В.    Мотивація   потенційної   економічної   активності Випускників   вузу на  ринку   праці  // Тиждень науки – 2012:  зб. тез доп. щорічн. наук.-практ. конф. викладачів, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, квітень 2012р.). В 4 т. Т,3. / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.
 •  13.   Пругло О.В. Довготривале безробіття на фіксованому ринку праці Запорізької області  // Тиждень науки – 2012:  зб. тез доп. щорічн. наук.-практ. конф. викладачів, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, квітень 2013р.). В 4 т. Т,3. / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. 
   
 • 14.   Пругло О.В. Активна політика зайнятості на фіксованому ринку праці Запорізької області  // Тиждень науки – 2012:  зб. тез доп. щорічн. наук.-практ. конф. викладачів, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, квітень 2014р.). В 4 т. Т,3. / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.  
 • 15.   Пругло О.В.   Методичні  рекомендації   з дисципліни  «Психологія управління» для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» денної та заочної форм навчання / Укл.: О.В.Пругло – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. –  34 с.

Всього наукових праць: 15, з них навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Пругло О.В.,  Мірошніченко Л.Г. Особливості професійної адаптації випускників вузів на сучасному ринку праці / О.В. Пругло, Л.Г. Мірошніченко // Матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний і зарубіжний досвід». – Тернопіль: Тернопільський національний економічний   університет, 2009. – С.642-644.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (зі словником)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 487
тел.: +380(61)769-84-54
e-mail: 
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}