Ви є тут

Головна

Прізвище: Лащених

Ім'я: Олександр

По батькові: Андрійович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-3568-4353

 

Освіта: вища

 • Ростовський-на-Дону інститут інженерів залізничного транспорту, рік закінчення – 1959,дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Будівельні і шляхові машини і обладнання», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік» 
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.22.12 «Промисловий транспорт»: 
  «Оптимізація процесів вантажопереробки на промислових підприємствах з дрібнопартіонними багатономенклатурними вантажопотоками», рік захисту – 1984, Ленінградський інститут інженерів залізничного транспорту ім. академіка В.М.Образцова
   

Наукові інтереси:

 • динаміка транспортних процесів;
 • статистико-експериментальні методи аналізу транспортних процесів і систем;
 • моделі оптимізації транспортних процесів;
 • прикладні задачі дослідження операцій в транспортних системах;
 • статистична оцінка працездатності.

Дисципліни, які викладає:

 • Основи теорії систем і управління;
 • Основи теорії транспортних процесів і систем.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Лащеных А.А. Многофакторный анализ эффективности грузопереработки. / А.А. Лащеных // Промышленный транспорт. - 1980. - №6. - С. 7-8.
 • Лащеных А.А. Моделирование работы электропогрузчика при обслуживании многономенклатурного склада. // А.А. Лащеных, А.Н. Кириченко // Механизация и автоматизация производства. - 1978. - С. 38-39.
 • Лащеных А.А.  Статистическая оценка работоспособности технологических контейнеров / А.А. Лащеных, М.Н. Лапицкий, В.В. Чернов // Механизация и автоматизация производства. - 1977. - №4 - С. 45-47.
 • Лащених О.А. Методи і моделі оптимізації транспортних процесів і систем [навч. посібник] / О.А. Лащених, О.Ф. Кузькін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2006 -435 с. 
 • Лащених О.А. Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу: монографія / О.А. Лащених, О.Ф. Кузькін, С.М. Турпак, С.В. Грицай. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - 186 с.
 • Лащених О.А. Імовірності і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних процесів і систем: навчальний посібник. /О.А. Лащених, О.Ф. Кузькін, С.В. Грицай/. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. - 420 с.
 • Кузькін О.Ф. Прикладні задачі дослідження операцій в транспортних системах: навч. посібник /О.Ф.Кузькін, О.А. Лащених, О.А. Турпак/ - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 371 с.

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 

 • 22-24 жовтня 2012 р., V міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», Житомирський державний технологічний університет, тема доповіді «Управління просторовим транспортним процесом з використанням геостатичних методів» 
  14-16 березня 2012 р., III Міжнародна науково-практична конференція «Системний аналіз. Інформатика. Управління», Класичний приватний університет (м. Запоріжжя), тема доповіді «Повышение эффективности логистической системы обеспечения топливом агломерационного производства» 

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Медаль «Двадцять років перемоги у Великій Вітчизняній війні, 1965 
 • Медаль «За освоєння цілинних земель, 1966
 • Нагрудний знак Запорізького національного технічного університету «За бездоганну працю» ІІІ ступеня, 2012 

Рік початку діяльності в університеті: 1972.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно)

Контакти:

адреса: вул. Гоголя, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063 [для поштових відправлень: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя]
аудиторія (кабінет): 301
тел.: +380(61)764-40-25