Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни "Тренажерні пристрої у фізичному вихованні та спорті" є ознайомити студентів з сучасними тренажерними комплексами різних модифікацій, класифікаціями тренажерів і тренажерних пристроїв, особливостями рухів з використанням технічних засобів, їх організації з позицій теорії управління, особливості використання тренажерів у фізичній культурі при роботі з різними віковими групами, контингентом з певними особливостями опорно-рухового апарату, в адаптивній фізичній культурі і спорті вищих досягнень, пошуком шляхів раціонального використання тренажерів та тренажерних пристроїв при вирішенні професійних завдань у галузі фізичної культури та спорту.
Завдання дисципліни:

 • навчити студентів розуміння зв'язку між використанням традиційних засобів теорії і методики фізичного виховання і спортивного тренування і тренажерами як однією з умов для підвищення ефективності фізичного виховання і тренування;
 • навчити розбиратися в призначенні тренажерів і тренувальних пристроїв;
 • ознайомити з біомеханічними особливостями конструкцій тренажерів для формування рухових навичок, розвитку фізичних якостей і відновлення втрачених форм і функцій організму і використанням різного роду тренажерів і технічних засобів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію тренажерів та тренажерних пристроїв, їх місце у тренувальному процесі, та можливості використання у різних напрямках фізичної культури та спорту;
 • основи організації тренувального процесу з використанням тренажерних пристроїв та спеціального обладнання;
 • конструктивні особливості та правила експлуатації, основні етапи проектування тренажерних пристроїв, планування їх росташування, норми навантаєення та правила безпеки при використанні;
 • мету і можливості основних методів спеціальної підготовки з використанням тренажерів і тренажерних пристроїв.

вміти:

 • використовувати тренажери з метою вдосконалення окремих сторін підготовки в різних видах спорту;
 • проводити наукові дослідження з метою визначення доцільності та раціональних шляхів використання тренажерів і тренажерних пристроїв в галузі фізичної культури і спорту;
 • визначати індивідуальні недоліки в підготовці атлетів та формувати індивідуальні програми занять з використанням тренажерів і тренажерних пристроїв;
 • підбирати тренажери для корекції параметрів спеціальної силової підготовки в різних видів спорту;
 • формулювати технічне завдання та створювати ескізний проект тренажерного пристрою для вирішення специфічних завдань в різних видах спорту та з метою пристосування до особливостей контингенту, завдань і можливостей тренувального процесу.