Ви є тут

Головна

Варіативна частина освітньо-професійної програми (ОПП) бакалавра напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» доповнює і конкретизує вимоги до змісту освіти з боку конкретних замовників-споживачів фахівців з управління персоналом.

ОПП є нормативним документом, у якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки бакалавра напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».