Ви є тут

Головна

ВІТАЄМО

 

Переможців 1-го етапу конкурсу

студентських наукових робіт 2017/2018 н.р.

Секція “Електрична Інженерія”

Напрям “Електричні машини і апарати”

Місце

ПІБ автора, № групи

ПІБ наукового керівника

Тема роботи

1

Борковських Микола Вадимович,
студент гр. Е-213м

Коцур Ігор Михайлович,
доцент кафедри електричних машин

Дослідження магнітного поля асинхронного двигуна при різній висоті пазів короткозамкненого ротора

 

Черкасов Максим Сергійович,
студент гр. Е-213м

Яримбаш Дмитро Сергійович,
завідувач кафедри електричних машин

Особливості моделювання електромагнітних процесів в активній частині силового трансформатора в режимі неробочого ходу

2

Петренко Ростислав Ігорович,
студент гр. Е-213м

Коцур Ігор Михайлович,
доцент кафедри електричних машин

Дослідження магнітного поля асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором при виникненні ексцентриситету

 

Майстренко Антон Валерійович,
студент гр. Е-213м

Дівчук Тетяна Євгеніївна,
старший викладач кафедри електричних машин

Особливості розподілення магнітних полів силового трансформатора в режимі неробочого ходу з броне стрижневою конструкцією трансформатора

3

Літвінов Денис Дмитрович,
студент гр. Е-213м

Бондарчук Тимофій Володимирович,
студент гр. Е-222м

Літвінов Дмитро Олександрович,
старший викладач кафедри електричних машин

Дослідження розподілу температури у зубцевій зоні статора при схемно-польовому моделюванні теплових процесів АД

 

Качан Ігор Сергійович,
студент гр. Е-214

Куланіна Євгенія Вікторівна,
старший викладач кафедри електричних машин

Дослідження параметрів неробочого ходу однофазного трансформатора ОМЖ-10/27 за допомогою комп’ютерного моделювання

 


 

 

СІМПОЗІУМИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

26-27 жовтня 2017 р. у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбувся XX Міжнародний симпозіум
 

«ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ»

(SIEMA’2017)

Головною метою симпозіуму є висвітлення проблем вдосконалення електроенергетичних, електротехнічних і електромеханічних пристроїв і систем, ознайомлення науковців, викладачів, аспірантів, та студентів з новітніми досягненнями вузів і підприємств України, а також інших країн в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Учасниками заходу стали 240 науковців із 30 наукових установ і промислових організацій України та країн ближнього зарубіжжя. Активну участь в роботі симпозіуму прийняли викладачі кафедри "Електричні машини" Яримбаш Д.С., Яримбаш С.Т. та Дівчук Т.Є.

 


 

ІННОВАЦІЇ В МЕТОДИЦІ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА КАФЕДРІ «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ»

На лекційних заняттях на кафедрі «Електричні машини» практикується розмовний стиль із застосуванням відеоматеріалів й подальшим поясненням нових технічних термінів і процесів для студентів. Проводиться взаємодія студентів у групах (обговорення та повторення минулого матеріалу).

Для поліпшення засвоєння матеріалу важливим кроком є ​​командна та групова активність студентів (прояв технічної творчості), з подальшим дискурсом між студентами та викладачем. На лекціях, лабораторних та практичних заняттях, наступна техніка по засвоєнню матеріалу дає позитивний ефект: «питання-відповідь», між групами студентів («battle») й подальша інтерактивна дискусія. Ідея «battle» стимулює студентів підвищити кількість рейтингових балів з дисципліни.

Свідченням і результатом проведених занять на кафедрі «Електричні машини» є відгуки і результати досягнень студентів (студентські наукові роботи, які щорічно беруть участь в українському конкурсі студентських робіт).

На фотографіях пекція на кафедрі «Електричні машини» 24 жовтня 2017 року для студентів електротехнічного факультету. Викладач - старший викладач кафедри «Електричні машини» Літвінов Д.О. Тема: «Конструкція та принцип дії асинхронного двигуна».

Робота студентів у групах по засвоєнню матеріалу «Battle» між студентами

Робота студентів у групах по засвоєнню матеріалу

«Battle» між студентами гр. Е-115, 515 з дисципліни «Електричні машини»

«Battle» між студентами «Є час й на перепочинок

Є час й на перепочинок (прояв фантазії та технічної кмітливості)

«Battle» між студентами гр. Е-115, 515 з дисципліни «Електричні машини»

 


 

СІМПОЗІУМИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

15-17 жовтня 2017 р. у Інституті "Електромеханіки, енергозбереження і систем управління" Кременчуцького Національного університету імені Михайла Остроградського проходила

Міжнародна конференція

"MODERN ELECTRICAL AND ENERGY SYSTEMS"

"Сучасні електричні та енергетичні системи"

(MEES 2017)

Основною метою конференції є спілкування вчених і представників промисловості з України та інших країн, а також обговорення нових сучасних технічних винаходів у відповідності з темами конференції.

В роботі конференції прийняли участь викладачі кафедри "Електричні машини" Яримбаш Д.С., Яримбаш С.Т., Коцур І.М., Літвінов Д.О. та Дівчук Т.Є.

 


 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

кафедри „Електричні машини”

Запорізький національний технічний університет приєднався до проекту Британської Ради (British Council) в Україні «Англійська мова для університетів». Метою проекту є допомога в підвищенні стандартів рівня володіння англійською мовою науково-педагогічними працівниками та студентами вищих навчальних закладів України, сприяння процесу нарощування сталого потенціалу у галузі викладання англійської мови, для покращення володіння англійською мовою до рівня В2/С1 згідно зі шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

У рамках проекту «Англійська мова для університетів» 08-12 липня 2017 року старший викладач кафедри Літвінов Дмитро Олександрович приймав участь у проекті «British Council English for Universities» по розвитку та методикам викладання у вищих навчальних закладах другою (англійською) мовою. За результатами успішного проходження 35-годинних курсів Літвінов Д. О. отримав сертифікат від Британської Ради по вдосконаленню академічного викладання.

Британська Рада є міжнародною організацією, яка займається питаннями культурних зв'язків та освітніх можливостей Великобританії. Зареєстрована благодійна організація: 209131 (Англія та Уельс) SC037733 (Шотландія) www.britishcouncil.org.ua

В травні 2017 старший викладач кафедри Літвінов Дмитро Олександрович отримав другий диплом спеціаліста у Запорізькому національному технічному університеті на кафедрі «Теорія та практика перекладу» гуманітарного факультету та здобув ще одну професійну кваліфікацію: перекладач, перекладач технічної літератури, редактор-перекладач.


 


 

ВІТАЄМО!

 

13-14 березня 2017 р. на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом “Електромеханіка” для спеціальності “Електричні машини та апарати”.
Цього року в олімпіаді взяли участь 32 студенти, які представляли 8 вищих навчальних закладів України, що здійснюють підготовку за даною та спорідненими спеціальностями.
У перший день олімпіади учасникам було запропоновано задачі теоретичного туру, які розв’язувались письмово, у другий день – практичного туру, розв’язання яких передбачало використання ЕОМ.
Тематика конкурсних завдань охоплювала питання, що розглядаються у курсах „Теоретичні основи електротехніки”, „Електричні машини”, „Електричні апарати”, „Автоматизоване проектування електричних машин та апаратів”, „Математичне моделювання електричних машин та апаратів”, „Автоматизований електропривод” та „Випробування, ремонт і експлуатація електричних машин та апаратів” для спеціальності “Електричні машини та апарати”.

Demo

Команда Запорізького Національного технічного університету “ЗНТУ” у складі Черкасова Максима та Майстренко Антона виборола третє місце.

15-18 березня 2017 р. на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбувся II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Електричні машини та апарати».
Цього року на конкурс було подано 132 студентських наукових роботи (168 авторів), представлених студентами 22 ВНЗ України.Роботи традиційно приймались за трьома затвердженими науковими напрямками: використання нових технологій та матеріалів в електричних машинах та апаратах; теоретичні дослідження та проектування електричних машин та апаратів; експериментальні дослідження, випробування та експлуатація електричних машин та апаратів.

На підставі аналізу конкурсних робіт та виступу учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія нагородила

Дипломами ІІІ ступеня

 

Demoстудентку гр. Е-213

Комаренко Оксана Миколаївна

за наукову роботу «Аналіз розподілу магнітного поля машини постійного струму»

(науковий керівник - Шлянін Олександр Олександрович, старший викладач кафедри електричних машин)

 

Demoстудентку магістратури гр. Е-222

Стремідловська Ольга Вікторівна

за наукову роботу «Розрахунок двомірного електромагнітного поля асинхронного двигуна методом скінчених елементів»

(науковий керівник - Яримбаш Сергій Тимофійович, канд.техн.наук, доцент кафедри електричних машин)

 

Demoстудента магістратури гр. Е-222

Кузнецов Олександр Едуардович

за наукову роботу «Дослідження впливу на парамтри короткого замикання і неробочого ходу струмового навантаження та фазової напруги»

(науковий керівник - Дівчук Тетяна Євгенівна, старший викладач кафедри електричних машин)

 


 

ВІТАЄМО!

З 28 листопада по 09 грудня у ЗНТУ проводився вузівський етап (I тур) конкурсу студентських наукових робіт. У конкурсі прийняло участь 14 робіт, що підготовлені студентами кафедри. За результатами конкурсу наші студенти посіли наступні місця:

2-е місце НКСР Комаренко О.М. (Е-213)

3-є місце НКСР  Каркач П.С. (Е-213)

3-є місце НКСР Федоренко О.С. (Е-214сп)

3-є місце НКСР Житній Я.Р. (Е-213)

                                                                                        

Студенти Комаренко О.М. та Федоренко О.С. рекомендовані до участі у ІI турі

конкурсу студентських наукових робіт!


 

Вітаємо з перемогою!

Літвінова Дениса Дмитровича

студента групи -213

на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

з природничих, технічних та гуманітарних робіт 2015/2016 н.р.

Диплом III ступеня

зі спеціальності "Електричні машини та апарати"

 

(науковий керівник - Дівчук Тетяна Євгенівна, старший викладач кафедри електричних машин)