Ви є тут

Головна

«ТИЖДЕНЬ НАУКИ -2017»
 
19 квітня 2017 року на кафедрі «Автомобілі» відбулася щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2017» серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів. Було підготовлено 14 тез доповідей, з них 8 у співавторстві зі студентами. Виявили бажання прийняти участь у конференції з доповідями і презентаціями студенти Запорізького будівельного коледжу (ЗБК) Івановський О.В., Ємельянов В.О. зі своїм наставником – викладачем Степанченковим В.О. Конференцію відкрив відповідальний за наукову роботу на кафедрі, керівник секції студентів, доцент Слюсаров О.С. В обговоренні докладів прийняли участь викладачі і студенти кафедри: професор Козирев В.Х., доценти Слюсаров О.С., Кубіч В.І., старший викладач Щербина А.В., студенти гр. Т-114 Клюквачов К.А., Солод П.Ю., Сокирко В.В., Ткаченко М.О. Успішно виступили з доповідями магістранти гр. Т-112М Курликов Д.А. і Марущак М.М. (науковий керівник – доцент Кубіч В.І.). Технічне супроводження – завідувач лабораторії Желізний О.І.
За результатами доповідей і представлених презентацій учасників конференції, після обговорення було одноголосно прийнято рішення нагородити подяками за досягнення у студентській науковій роботі та активну участь у науково-практичній конференції студентів ЗБК Івановського О.В., Ємельянова В.О., їх керівника Степанченкова В.О. Рекомендовано відзначити подяками за активну участь у науково-практичній конференції «Тиждень науки-2017» у наказі по університету магістрів гр. Т-112М Марущака М.М. та Курликова Д.А.