Ви є тут

Головна

 

 

«Затверджую»

Ректор  НУ «Запорізька політехніка»

 ______________ Бєліков С.Б.

«___»_____________2019 р.

 

 

 

 

План засідань

Вченої Ради Економіко – Гуманітарного інституту

на 2019-2020 навчальний рік

 

Дата

Порядок денний

Доповідає

Готує рішення

1

2

3

4

09.10.19

1. Затвердження Плану роботи та плану засідань ЕГІ на 2019-2020 н.р.

2. Затвердження складу Вченої Ради ЕГІ.

3. Про підсумки огляду кафедр та готовність факультетів ЕГІ до 2019-2020 н. р.

4. Результати оцінювання відповідності викладачів вимогам  «Показників для визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника»

5. Про результати набору в 2019 р. на 1-й курс денної та заочної форм навчання на спеціальності ЕГІ та завдання профорієнтаційної роботи кафедр на 2019-2020 н.р.

6. Про основні зміни «Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) Національним університетом «Запорізька політехніка»

7. Кадрове питання

8. Різне

Ґудзь П.В.

 

Ґудзь П.В.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

 

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

 

Начальник відділу кадрів

Бенько О. М.

Ґудзь П.В.

Ґудзь П.В.

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

 

Ґудзь П.В.

03.12.19

1.Підготовка до затвердження плану профорієнтаційної роботи ЕГІ на 2020-2021 н.р.

 

2. Про інформаційно-електронне забезпечення та висвітлення діяльності кафедр, факультетів Інституту в соціальних мережах.

 

3. Про перспективи розвитку спеціальностей і спеціалізацій на п’ятирічний термін. Затвердження змін і доповнень до перспективного плану роботи кафедр.

4. Про хід виробничої та переддипломних практик для студентів V курсів на факультетах ЕГІ

5. Про наукову роботу в ЕГІ.

6. Кадрове питання

7. Різне.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

Гудзь П.В.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

 

Зав. каф. ЕГІ

 

Візиренко С.В.

Ґудзь П.В.

 

Ґудзь П.В.

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

Ґудзь П.В.

 

Гудзь П.В.

 

Гудзь П.В.

 

20.03.20.

1. Підсумки зимової екзаменаційної сесії на факультетах ЕГІ. Аналіз якості навчання та шляхи її підвищення.

 

2. Про роботу кафедральних науково-методичних семінарів у підрозділах ЕГІ.

 

3. Аналіз кадрового складу кафедр ЕГІ та затвердження плану ротації на керівні посади в підрозділах  Інституту.

4. Стан міжнародної співпраці кафедр та визначення шляхів їх удосконалення, залучення до міжнародних програм та проектів.

 

5. Розробка та подання пропозицій щодо впровадження в НУ «Запорізька політехніка» дуальної освіти.

6. Різне.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

 

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

Зав.каф.

Ґудзь П.В.

 

Зав.каф.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

Ґудзь П.В.

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

Ґудзь П.В.

 

19.06.20

1. Підведення підсумків результатів НДР кафедр ЕГІ за рік.

2. Аналіз стану підготовки кандидатських та докторських дисертацій на факультетах Інституту. Оцінка роботи аспірантури за освітньою програмою Менеджмент організацій і адміністрування

 

3. Підведення підсумків проведення науково-практичних вузівської, міжвузівської, міжнародної конференцій в ЕГІ.

 

4. Про роботу редколегії збірника наукових праць «Економічний вісник ЗНТУ» щодо зміни його статусу

5. Про проведення  виховної роботи на факультетах ЕГІ.

 

6. Ухвала Звіту про роботу економіко-гуманітарного інституту за 2019-2020 н.р.

7. Різне.

Візиренко С.В.

Ґудзь П.В.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

 

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

Прушківська Е.В.

Пуліна Т.В.

 

 

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

Нечаєва І.А.

Ґудзь П.В.

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

Голова ВР ЕГІ                                                                                 П.В. Ґудзь

 

Секретар ВР ЕГІ                                                                             І.А. Нечаєва