Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: систематизація, узагальнення, поглиблення окремих проблем і на цій основі підготовка рекомендацій щодо визначення адміністративної та дисциплінарної відповідальності за правопорушення, а також кримінальної відповідальності за злочини у сфері транспорту.
 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:
 

  • нормативні документи, що врегульовують діяльність в галузі дорожнього руху;
  • функції та задачі органів державного регулювання та контролю в сфері безпеки дорожнього руху;
  • ознаки та класифікацію транспортних злочинів і проступків;
  • напрями вдосконалення правового законодавства про відповідальність за транспортні злочини та проступки.

 
Викладач дисципліни: Трушевський Вячеслав Едуардович, старш. викл. кафедри транспортних технологій