Ви є тут

Головна

Кафедра «Міжнародного туризму» є структурним підрозділом факультету Міжнародного туризму та управління персоналом Інституту управління і права ЗНТУ. Вона розпочала свою діяльність у вересні 2007 року. Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Гудзь Петро Васильович

Кафедра «Міжнародного туризму» готує фахівців за освітньою програмою "Туризмознавство":

  • 242  - «Туризм» (освітній ступінь «бакалавр») 
  • 242 -  «Туризм» ( освітній ступінь «магістр»).

За десять років існування на кафедрі було сформовано якісний висококваліфікований професорсько-викладацький склад. На кафедрі працює 3 професори, 14 кандидатів наук, доцентів. Для проведення лекційних та практичний занять кафедра залучає провідних фахівців у галузі туристського, готельного та ресторанного бізнесу.

Мета кафедри – сприяти розвитку туризму Запорізької області та інших регіонів України, шляхом підготовки та підвищення кваліфікації високопрофесійних, конкурентоспроможних фахівців зі спеціальності «Туризмознавство», здатних активно діяти в умовах ринкової економіки та міжнародного партнерства.

Кафедрою «Міжнародного туризму» укладені угоди про співробітництво з Запорізькою обласною адміністрацією, ПАТ «Приазовкурорт», ПрАТ «Запоріжтурист», ПАТ «Інтурист», Агенція подорожей «Інтурист», ПП «Дімона-авіатур», ТОВ «TEZ TOUR», а також іншими туристськими підприємствами регіону.

З 2007 року кафедра співпрацює з провідними туроператорами та готелями Туреччини Tez tour, Рrens Group, Amara Dolche Vita, Rixos, Peninsula на базі яких щорічно проходять виробничу практику та стажування з туристського, готельного та ресторанного бізнесу понад 150 студентів всіх форм навчання спеціальності «Туризм».

Спеціальність «Туризм» включає в себе вивчення дисциплін, які в подальшому будуть застосовувати випускники кафедри в практичній діяльності. Насамперед, це такі дисципліни, як «Туристські ресурси України», «Активний туризм», «Історія розвитку світового туризму», «Організація анімаційних послуг», «Технологія гостинності», «Технологія готельної справи», «Економіка туризму», «Маркетинг туризму», «Менеджмент туризму», «Іміджеологія в туризмі», «Організація екскурсійних послуг», «Організація обслуговування туристів в готелях», «Організація послуг харчування», «Організація діяльності тур фірм», «Антикризове управління в туризмі», «Корпоративне управління в туризмі», «Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій» та інші.

Викладачами кафедри підготовлено навчальні посібники під грифом МОН України, а саме «Туристські ресурси України», «Активний туризм», «Організація анімаційних послуг», «Рекреаційна географія», «Технологія готельної справи», «Туристське країнознавство», «Економіка туризму», «Ризики та економічна безпека тур фірми», «Технологія ресторанної справи», «Фінанси, грошовий обіг та кредит», «Рекреалогія та санаторно-курортне лікування», «Правове регулювання туристичної діяльності», «Основи музеєзнавства», «Менеджмент туризму» та інші, які активно використовуються викладачами та студентами спеціальності «Туризм» у навчальному процесі.

Кафедрою Міжнародного туризму видано 4 колективних монографії присвячених проблемам аналізу та оцінці розвитку туристського, готельного та ресторанного бізнесу в Україні. На базі кафедри Міжнародного туризму постійно проводяться науково-практичні конференції 

На кафедрі «Міжнародного туризму» функціонує навчальна лабораторія «Туристська фірма», на базі якої студенти спеціальності «Туризм» мають можливість закріплювати практичні навички з туристського, готельного та ресторанного бізнесу.