Ви є тут

Головна

У 2007 році в Запорізькому національному технічному університеті було створено кафедру «Управління трудовими ресурсами». З 2010 року кафедру перейменовано у кафедру «Управління персоналом і економіки праці», яка готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці». Кафедру тривалий період очолював Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Толок Вячеслав Олександрович. Сьогодні кафедру очолює д.е.н., проф. Гудзь Марина Вікторівна. На кафедрі сформовано якісний висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який нараховує 17 особи. На кафедрі працює 3 доктори наук, професори, 10 кандидатів наук, доцентів. 

Протягом останніх років на кафедрі було захищено 5 кандидатських дисертацій, підготовлено більше 10 навчальних посібників під грифом МОН України, видано 5 монографій, щорічно здійснюється публікація у фахових виданнях в обсязі понад 20 статей, приймається участь у понад 30 конференціях тощо. 

З метою отримання студентами практичних навичок роботи кафедрою «Управління персоналом і економіки праці» укладені угоди про співробітництво (бази практик) з ВАТ «Запоріжсталь», ВАТ «Мотор Січ», ЗАТ «ЗАЗ», ЗАТ «Запоріжкокс», ЗНКБ «Прогрес», КП «Іскра», ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», ВАТ «Дніпроспецсталь», Запорізьким обласним центром зайнятості, Управлінням праці та соціального захисту населення Запорізької ОДА, Запорізьким міським виконавчим комітетом, Головним управлінням пенсійного фонду України в Запорізькій області, а також іншими малими та середніми підприємствами області.

Кафедра підтримує дружні стосунки зі спорідненими кафедрами «Управління персоналом та економіки праці» таких провідних вузів України як Київський національний економічний університет, Харківський національний економічний університет, Донецький національний університет, Харківський національний автомобільно-дорожний університет, Сумський державний університет, Полтавський університет економіки та торгівлі, Чернівецький торговельно-економічний інститут, Дніпропетровська державна фінансова академія, Тернопільський національний економічний університет.

Студенти спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» здобувають знання за такими галузями економічної науки, як економічна теорія, економіка підприємства, фінанси, бухгалтерський облік, міжнародний менеджмент, економіка праці і соціально-трудові відносини, фізіологія і психологія праці, організація і нормування праці, управління персоналом, мотивація персоналу та інші. Випускники кафедри вміють аналізувати фактори, що впливають на виробничі процеси, оцінювати структуру трудових ресурсів з метою оптимізації їх складу, розробляти стратегію розвитку трудових ресурсів, здійснювати аудит персоналу, будувати корпоративну культуру, оцінювати персонал, проводити його атестацію, мотивацію, стимулювання, професійну орієнтацію, підбір, навчання та інші методи управління персоналом, які, в цілому, повинні забезпечити успішне господарювання в ринкових умовах.

Викладачами кафедри здійснюється керівництво науковою роботою студентів, які готують роботи та отримують призові місця в межах Всеукраїнського конкурсу наукових робіт, стипендіальної програми «Завтра UA», на олімпіаді за напрямом управління персоналом і економіка праці. Серед призерів: Луценко Юлія, Сорокіна Катерина, Фещенко Іван, Білинська Ольга, Пироговська Юлія, Корейба Інна, Остяк Аліна, Ліпак Альона та інші. Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці студентів до виступів на науково-практичних конференціях та написанні наукових статей.