Ви є тут

Головна

Розмір компенсації витрат на підготовку бакалаврів по роках (курсах) у грн.

1.1. Денна форма навчання:

код  Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
022  Дизайн дизайн 11000 11400 11900 12200         46500
035  Філологія 035.4 германські мови та літератури (переклад включно) 11300 12000 12800 13200         49300
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 9900 10400 10700 11000         42000

1.2. Заочна форма навчання:

код  Напрям підготовки Спеціальність 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
022   Дизайн дизайн 6800 7400 8500 9300             32000
035  Філологія 035.4 германські мови та літератури (переклад включно) 6900 7400 8500 9200             32000
292  Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 6380 6930 7590 7900             28800

Розмір компенсації витрат на підготовку магістрів за семестр у грн.

код  Спеціальність Шифр спеціальності Денна Заочна
022 Дизайн дизайн 7000 4300
035  Філологія 035.4 германські мови та літератури (переклад включно) 7100 4300
292  Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 6400 4450