Ви є тут

Головна

05 грудня 2018 р. розпочато акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспоживання» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті на кафедрі «Електропостачання промислових підприємств».

голова експертної комісії – Резинкін Олег Лук'янович,
завідувач кафедри інженерної електрофізики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор;

член комісії – Головко Володимир Михайлович,
професор кафедри відновлюваних джерел енергії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук.