Ви є тут

Головна

Прізвище: Шаломєєв

Ім'я: Вадим

По батькові: Анатолійович

Посада:  зав. кафедри "Нарисна геомтерія, інженерна та комп'ютерна графіка"

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID 0000-0002-6091-837Х

Освіта: вища
  • ЗМІ ім. В.Я. Чубаря , 1984, дипломом спеціаліста, спеціальність за дипломом – «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів», кваліфікація за дипломом – «інженер-металург»
Рік початку діяльності в університеті: 1984

Наукові інтереси:

  • Розробка та дослідження магнієвих сплавів для авіадвигунобудування та медицини

Дисципліни, які викладає:

Мови спілкування: українська, російська

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Участь у конференціях: Приймав участь в більше 40 наукових конференціях

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64
аудиторія (кабінет): а.333
тел.: +380(61)7698260
e-mail: kafedra_ngk@zntu.edu.ua

Всього наукових праць:  176,    з них патентів  -  29,    авторських свідоцтв  -  6

Наукові праці Шаломєєва Вадима Анатолійовича за 2018 рік

  1. ТУ У 24.2-14307794-270:2018. Сплав магнієвий «МС10» для литих заготовок спеціального призначення., Мотор Січ, 2018, 15 с.

Тези доповідей Шаломєєва Вадима Анатолійовича на конференціях

  1. Шаломєєв, В. А. A REVIEW OF BIODEGRADABLE MATERIALS USED FOR OSTEOSYNTHESIS  [Teкст] / В. А. Шаломеев, В.М. Чорний, Н. Д. Айкин (аспірант) та ін. // Нові матеріали і технології в машинобудуванні : IX Міжнародна науково-технічна конференція, 24-25 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 14.
  2. Шаломєєв, В. А. OPTIMIZATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF MAGNESIUM ALLOY FOR BIODEGRADABLE IMPLANTS USING EXPERIMENT PLANNING [Teкст] / В. А. Шаломеев, В.М. Чорний, Н. Д. Айкин (аспірант) та ін. // Нові матеріали і технології в машинобудуванні : IX Міжнародна науково-технічна конференція, 24-25 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 14.
  3. Шаломеев, В. А. ОПТИМІЗАЦІЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ МАГНІЄВОГО СПЛАВУ ДЛЯ БІОДЕГРАДУЮЧИХ ІМПЛАНТАТІВ [Електронний ресурс] / В. А. Шаломеев, М.Д. Айкін, О.С. Лукьяненко (ІФ-214)  // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2018 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – с. 165 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана.

Перелік наукових праць Шаломєєва Вадима Анатолійовича