Ви є тут

Головна

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва”, для студентів спеціальності 7.05050201 "Технологія машинобудування" всіх форм навчання / Укл. Вишнепольський Є.В. – Запоріжжя: – ЗНТУ, 2015. – 50 с.

2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Компьютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва” з напряму підготовки 6.050502«Інженерна механіка» для спеціальності «Технологія машинобудування» всіх форм навчання /Укл. Є.В.Вишнепольський. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 50 с.

3. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва” (для студентів спеціальності „Технологія машинобудування ” за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка) / Укл. Є.В.Вишнепольський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 24 с.

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни "Процеси механічної обробки та їх еволюція" для студентів спеціальності 6.050502 «Інженерна механіка» / Укл.: Є.В. Вишнепольський, Г.Я. Філін, Д.М. Степанов – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 42 с.

5. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Процеси механічної обробки та їх еволюція ” (для студентів спеціальності „Технологія машинобудування ” за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка) / Укл. Є.В. Вишнепольський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 20 с.

6. Методічні вказівки до виконання самостіних робіт з дисципліни «Основи комп’ютерного конструювання» для студентів за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» / Укл.: О.Б.  Козлова, Н.В. Гончар. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 62с.

7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи комп’ютерного конструювання» для студентів з напряму 6.050502 «Інженерна механіка» І частина / Укл.: О.Б. Козлова, Н.В. Гончар.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 56с.

8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи комп’ютерного конструювання» ІІ частина для студентів з напряму 6.050502 «Інженерна механіка» / Укл.: О.Б.  Козлова, Н.В. Гончар. Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 – 76 с.

9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне моделювання» І частина для студентів з напряму 6.050502 «Інженерна механіка» / Укл.:  О.Б. Козлова, Н.В. Гончар.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 52с.

10. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Комп’ютерне моделювання» для студентів з напряму 6.050502 «Інженерна механіка» / Укл.: О.Б.  Козлова, Н.В Гончар. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 60с.

11. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне моделювання» ІІ частина для студентів  з напрямку 6.050502 «Інженерна механіка» / Укл.: О.Б. Козлова, Н.В. Гончар. Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 – 94 с.

12. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Електрофізичні електрохімічні методи обробки» Частина 1 для студентів напряму 6.050502 «Інженерна механіка» всіх форм навчання / Укл.: В.В. Кононов, Н.В. Гончар, Є.В. Вишнепольський. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 65с.

13. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Електрофізичні електрохімічні методи обробки» Частина 2 для студентів напряму 6.050502 «Інженерна механіка»  всіх форм навчання / Укл.: В.В. Кононов, Н.В. Гончар, Є.В. Вишнепольський. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 34с.

14. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Групові технологічні процеси” для студентів напряму 6.050502 «Інженерна механіка»  усіх форм навчання  / Укл.:  Кононов В.В., Павленко Д.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 92с.

15. Методичні вказівки до практичних робіт  з курсу "Технологія обробки типових деталей та складання машин” Частина 1 для студентів напряму 6.050502 «Інженерна механіка» всіх форм навчання /Укл.: В.В.Кононов, Н.В.Гончар, Є.В.Вишнепольський. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 96 с.

16. Методичні вказівки до практичних робіт  з курсу "Технологія обробки типових деталей та складання машин” Частина 2 для студентів напряму 6.050502 «Інженерна механіка»всіх форм навчання /Укл.: В.В.Кононов, Н.В.Гончар, Є.В. Вишнепольський –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 96 с.

17. Методичні вказівки, приклади і задачі до практичних занять по проектуванню механозбірних цехів Частина 1 (для студентів напряму 6.050502 «Інженерна механіка»)  / Укл..  В.В. Кононов, В.О. Логомінов, Е.В. Вишнепольський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 66 с.

18. Методичні вказівки, приклади і задачі до практичних занять по проектуванню дільниць і цехів машинобудівного виробництва Частина 2 (для студентів напряму 6.050502 «Інженерна механіка»)  / Укл. В.В. Кононов, В.О. Логомінов, Є.В. Вишнепольский – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 60 с.

19. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни “Контрольно-вимірювальні прилади” /7.05050201 і 8.05050201 „Технологія машинобудування” /Укл. А.В.Патюпкін, О.С.Смірнов,– Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 10 с.

20. Методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення дисципліни “Контрольно-вимірювальні прилади» 7.05050201 і 8.05050201 „Технологія машинобудування” /Укл. А.В.Патюпкін, О.С.Смірнов,– Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 19 с.

21. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Контрольно-вимірювальні прилади” для студентів спеціальності 7.05050201 і 8.05050201 „Технологія машинобудування” /Укл. А.В.Патюпкін, Є.В.Зінкевич, О.С. Смірнов, Г.Я. Філін – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 72 с.

22. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни “Контрольно-вимірювальні прилади” для студентів спеціальності .05050201 і 8.05050201 „Технологія машинобудування”/Укл. А.В.Патюпкін– Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 9с.

23. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни “Автоматизація виробничих процесів” /7.05050201 і 8.05050201 „Технологія машинобудування” /Укл. А.В.Патюпкін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 8 с.

24. Методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення дисципліни “Автоматизація виробничих процесів» 7.05050201 і 8.05050201 „Технологія машинобудування” /Укл. А.В.Патюпкін, Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.- 35 с..

25. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Автоматизація виробничих процесів” для студентів спеціальності 7.05050201 і 8.05050201 „Технологія машинобудування” /Укл. В.Ф. Притченко, К.В.Зінкевич, В.О. Леховицер, В.Г. Михайлуца – Запоріжжя: ЗНТУ, 1998.- 99 с.

26. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисциплін «Технологічні основи машинобудування» для студентів напрямів підготовки 6.050502, 6.050503 спеціальностей: «Технологія машинобудування», «Металорiзальнi верстати та системи», «Колісні та гусеничні транспортні засоби» / Укл.: Гончар Н.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 – 54 с.

27. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр – з вивчення дисципліни «Технологічні основи машинобудування» за спеціальністю 6.05050201 «Технології машинобудування» всіх форм навчання / Укл. Н.В. Гончар – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 30 с.

28. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисциплін «Технологічна точність в машинобудуванні», «Технологічні основи машинобудування» для студентів напрямів підготовки 6.050502, 6.050503 спеціальностей: «Технологія машинобудування», «Металорiзальнi верстати та системи» / Укл.: Гончар Н.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 – 30 с.

29. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр – з вивчення дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» за спеціальністю 6.05050201 «Технології машинобудування» всіх форм навчання / Укл. Н.В. Гончар – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 34 с.

30. Додатки до методичних вказівок для виконання практичних занять з дисциплін «Технологічні основи машинобудування», «Технологія машинобудування», «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів спеціальності 6.05050201 – технологія машинобудування всіх форм навчання / Укл.: В.І. Ципак (перевидання 2-е). Під ред., Гончар Н.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 – 62 с.

31. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів спеціальності 8.05050201 «Технологія машинобудування» всіх форм навчання / Укл.: Гончар Н.В., Степанов Д.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 26 с.

32. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для спеціальності 8.05050201 «Технологія машинобудування» всіх форм навчання / Укл.: Н.В. Гончар, Д.М. Степанов – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 15 с.

33. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 8.05050201 «Технологія машинобудування» / Укл.: Гончар Н.В., Кондратюк Е.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 30 с.

34. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів магістратури з вивчення дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» за спеціальністю 8.05050201 «Технологія машинобудування» всіх форм навчання / Укл. Н.В. Гончар, Е.В. Кондратюк – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 15 с.

35.Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Формування якості поверхні при зміцненні сталевими кульками у силовому ультразвуковому полі ".з напряму підготовки 6.050502 „Інженерна механіка” (спеціальність „Технології машинобудування”) для усіх форм навчання / Укл. Г.В. Пухальська, В.І. Каліуш. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 34 с.

36. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження поверхневого напруженого стану деталей газотурбінних двигунів» з напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальність „Технології машинобудування”) для усіх форм навчання / Укл. Г.В. Пухальська, Д.В. Павленко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. - 30 с.

37. Методичні рекомендації до лабораторної роботи "Дослідження впливу режиму алмазного вигладжування на шорсткість поверхні".з напряму підготовки 6.050502 „Інженерна механіка” (спеціальність „Технології машинобудування”) для усіх форм навчання / Укл. Г.В. Пухальська, Філін Г.Я.–Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 10 с.