Ви є тут

Головна

 

Монографії

 

1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні: монографія / колектив авторів; за заг. ред. В.М. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. − Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. − 400 с.

2. Ткач В.О., Камушков О.С., Шевченко О.В. Фінансова безпека підприємства: організаційно–економічний механізм керування податковими зобов’язаннями підприємств: Монографія. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2011. – 167с.

3. Ткач В.О., Ленчік Я.В. Інституціональні перетворення пенсійної системи України в умовах трансформації світової економіки: Монографія. – Запоріжжя, 2011. – 285с.

4. Ткач В.О., Кукліна Т.С. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг: Монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 111 с.

5. Ткач В.О., Корнієнко О.М. Економічна безпека туристичної сфери України в умовах глобалізації: Монографія. – Запоріжжя: Нова ідеологія. – 135 с.

 

 

Підручники під грифом МОН

 

 1. Активний туризм: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.М. Сердюк, Н.В. Москаленко, В.М. Зайцева, Д.Д. Гурова, Т.С. Кукліна. − Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. − 272 с.
 2. Організація анімаційних послуг / Кукліна Т.С., Пущина І.В., Осадча О.В., Сердюк О.М. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2009. – 212 с.
 3. Гурова Д.Д., Біляченко В.Д., Фролов М.О. Туристське країнознавство: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. − Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. − 332 с.
 4. Зацепина Н.А. Прикладная густосология: формирование эстетического вкуса детей и молодежи/ За заг.ред. Н.Г. Калашник. – Харків: Колегіум, 2009. – 283 с.
 5. Зайцева В.М., Філей Ю.В. Правове регулювання туристичної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Запоріжжя: Просвіта, 2010. – 220 с.
 6. Туристські ресурси України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Д. Біляченко, В.М. Зайцева, Д.Д. Гурова, О.Л. Зайцева. − Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. − 328 с.
 7. Рекреаційна географія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.Д. Гурова, М.О. Фролов, С.М. Журавльова, Т.С. Кукліна, О.М. Сердюк. − Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. − 92 с.
 8. Технологія готельної справи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.М. Журавльова, В.Д. Біляченко, Д.Д. Гурова, Т.С. Кукліна, О.Л. Зайцева. − Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. − 124 с.
 9. Маркетинг в туризмі / Ткач В.О., Бєліков С.Б., Зайцева В.М., Камушков О.С. – Запоріжжя: 2010. – 168 с.
 10. Рекреалогія та санаторно-курортне лікування / О.М. Сердюк, Д.Д. Гурова, Т.С. Кукліна, Т.А. Бойко. − Запоріжжя: Просвіта, 2011. − 144 с.
 11. Технологія ресторанної справи / Кукліна Т.С., Сердюк О.М., Ткач В.О., Камушков О.С. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 132 с.
 12. Корпоративне управління в туризмі / Сазонець І.Л., Ткач В.О., Зайцева В.М., Камушков О.С. – Запоріжжя, 2011. – 224 с.
 13. Менджмент туризму / Ткач В.О., Бєліков С.Б., Зайцева В.М., Камушков О.С. – Запоріжжя: 2011. – 228 с.
 14. Ткач В.О. Бобирь О.І., Болдуєва О.В. Фінанси, грошовий обіг та кредит: Навчальний посібник. – Запоріжжя: 2011. – 336 с.
 15. Організація підприємницької діяльності в туризмі / Вертегел Р.С., Зайцева В.М., Ткач В.О., Захарова С.Г. ? Запоріжжя: Просвіта, 2011. ? 208 с.
 16. Васильєва О.О., Зайцева В.М. Діловодство в туризмі. ? Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. − 144 с.
 17. Економіка туризму / Камушков О.С., Ткач В.О., Журавльова С.М., Шевченко О.В. – Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2012. – 132 с.

 

Методичні вказівки дисциплін до курсів що вивчаються

згідно навчального плану

 

 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація туристської галузі” для студентів спеціальності 6.140103 “Туризм” усіх форм навчання. / Укл.: Д.Д.Гурова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.
 2. Методичні рекомендації до курсу “Вища освіта і Болонський процес” для магістрів всіх спеціальностей. / Укл.: Л.О.Романенкова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.
 3. Методичні рекомендації з дисципліни «Дипломатичний протокол» для студентів напряму підготовки 8.14010301 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: М.В.Бєлікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 26 с.
 4. Методичні рекомендації з дисципліни «Діловодство в туризмі » для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: М.В.Бєлікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 34 с.
 5. Методичні рекомендації з дисципліни «Міжнародний туризм» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл.: Н.О.Зацепіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.
 6. Методичні рекомендації з дисципліни “Організація анімаційних послуг” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл.: Т.С.Кукліна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.
 7. Методичні рекомендації з дисципліни «Організація послуг харчування» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл.: Т.С.Кукліна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.
 8. Методичні рекомендації з дисципліни «Основи музеєзнавства» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: М.В.Бєлікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38 с.
 9. Методичні рекомендації з дисципліни «Прогнозування та планування туристської діяльності» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Н.О.Зацепіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.
 10. Методичні рекомендації з дисципліни «Професійна етика та дипломатичний протокол» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: М.В.Бєлікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 30 с.
 11. Методичні рекомендації з дисципліни «Реклама в туризмі» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл.: Т.С.Кукліна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.
 12. Методичні рекомендації з дисципліни «Рекреалогія та санітарно-курортне лікування » для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: М.В.Бєлікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 38 с.
 13. Методичні рекомендації з дисципліни “Рекреаційні комплекси” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл.: О.М.Корнієнко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.
 14. Методичні рекомендації з дисципліни “Технологія ресторанної справи” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл.: Т.С.Кукліна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.
 15. Методичні рекомендації з дисципліни «Туристське країнознавство» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Д.Д.Гурова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.
 16. Методичні рекомендації з дисципліни «Технологія туристської діяльності» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл. Шевченко О.В. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 17. Методичні рекомендації з дисципліни «Основи страхування» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Шевченко О.В. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 18. Методичні рекомендації з дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Шевченко О.В. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 19. Методичні рекомендації з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Шевченко О.В. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 20. Методичні рекомендації з дисципліни «Антикризове управління в туризмі» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Шевченко О.В. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 21. Методичні рекомендації з дисципліни «Фінанси, грошовий обіг та кредит» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Лозова О.А. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 22. Методичні рекомендації з дисципліни “Економіка туризму” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Ткач В.О. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 23. Методичні рекомендації з дисципліни “Корпоративне управління в туризмі” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Ткач В.О. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 24. Методичні рекомендації з дисципліни “Менеджмент в туризмі” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Ткач В.О. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 25. Методичні рекомендації з дисципліни “Маркетинг в туризмі” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Ткач В.О. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 26. Методичні рекомендації з дисципліни “Фінанси, грошовий обіг та кредит” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Ткач В.О. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 27. Методичні рекомендації з дисципліни “Ризики та економічна безпека турфірм” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Ткач В.О. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 28. Методичні рекомендації з дисципліни “Моніторинг туристичного ринку” для студентів напряму підготовки 7.14010301 «Туризмознавство» денної та заочної форм навчання. / Укл. Патлах І.М. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.
 29. Методичні рекомендації з дисципліни “Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності” для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. / Укл. Булатов С.В. − Запоріжжя. ЗНТУ, 2012.