Ви є тут

Головна

 

 

№ п/п

Назва видання

Автори

Вид видання

1

Хімія   "Курс лекцій"

2 частини

Л.П. Осаул

ЗДТУ, Запоріжжя, 1997

2

Соціальна екологія

Б.Б.Гавриленко

Навчальний посібник для студентів інженерних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. "Дике Поле", Запоріжжя, 1991

3

Економіко – правові важелі раціонального природокористування

Б.Б.Гавриленко

Навчальний посібник, "ПОЛІГРАФ",Запоріжжя, 2004

4

Новые концепции современного  естествознания

Б.Б.Гавриленко

Учебное пособие, " Паритет – Пресс" , Запорожье, 2002

5

Курс лекций "Загальна хімія" з ангійської BASICS OF GENERAL CHEMISTRY у      3 – х частинах

О.В. Капітан

Друкарня ЗМІ , 2004

6

Початковий англійсько- російско-український хімічний словник SMALL ENGLISH-RUSSIANI-UKRAINIAN CHEMICAL DICTIONARY

О.В. Капітан

Друкарня ЗМІ , 2004

 

 

 

 

 

 

7

Методичні вказівки до лабораторного практикуму GENERAL CHEMISTRI

О.В. Капітан

Друкарня ЗМІ , 2004

 

 

8

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання " Будова атома"

Н.І.Пономаренко, І.Г Семенова

Запоріжжя,ЗНТУ, 2001

9

Методичні вказівки з дисципліни "Хімія" для студентів технічних спеціальностей

М.Ф.Бомбушкар

Запоріжжя, ЗНТУ, 2002

10

Методичні вказівки до лабораторного практикуму  "Корозія та захист металів"

О.В.Капітан

Л.П.Осаул

В.М.Повзло

Л.М.Незгода

Запоріжжя, ЗНТУ, 2002

11

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Концепції сучасного природознавства" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання

І.Г.Семенова

Запоріжжя, ЗНТУ, 2003

12

Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Загальна хімія" для студентів денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей

 

Н.І.Пономаренко

Запоріжжя, ЗНТУ, 2003

13

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни  "Аналітичний контроль металургійного виробництва" для студентів металургійних спеціальностей всіх форм навчання, КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ

Ю.М.Федорченко

Запоріжжя, ЗНТУ, 2004

14

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни  "Основи загальної екології" для студенті всіх спеціальностей всіх форм навчання

 

О.В.Капітан

Л.П.Осаул

Ю.М.Федорченко

та інш.

Запоріжжя, ЗНТУ, 2007