Ви є тут

Головна

 

8.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни "Основи теорії систем і управління" для студентів денної та заочної форми навчання за напрямком 6.070101 "Транспортні технології"

О. А. Лащених

С. В. Грицай

Методичні вказівки

9.

Комплекс з навчально-методи­чного забезпечення дисципліни "Основи економіки транспорту" для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 6.070101 "Транспортні технології"

Т. В. Харченко

Ю. О. Стовбур

Методичні вказівки На кафедрі транспортних технологій підготовлено і використовується у навчальному процесі такі навчально-методичні посібники та методичні вказівки

 

№ з/п

Назва видання

Автори

Вид видання

1.

Методи і моделі оптимізації транспортних процесів і систем

О. А. Лащених

О. Ф. Кузькін

Навчальний посібник під грифом МОН

2.

Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних процесів і систем

О. А. Лащених

О. Ф. Кузькін

С. В. Грицай

Навчальний посібник під грифом МОН

3.

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Шляхи та шляхове господарство" для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 6.070101 "Транспортні технології"

С. В. Грицай

С. М. Турпак

Методичні вказівки

4.

Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Організація та технологія вантажних робіт на транспорті"

для студентів денної і заочної форми навчання з напрямку 6.070101 "Транспортні технології"

С. М. Турпак

О. О. Падченко

Методичні вказівки

5.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійних робіт з дисципліни "Взаємодія видів транспорту" для студентів денної і заочної форми навчання з напрямку 6.070101 "Транспортні технології"

С. М. Турпак

О. О. Падченко

Методичні вказівки

6.

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Організація та технологія вантажних робіт на транспорті"

для студентів денної і заочної форми навчання з напрямку 6.070101 "Транспортні технології"

С. М. Турпак

О. О. Падченко

Методичні вказівки

7.

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Взаємодія видів транспорту"

для студентів денної і заочної форми навчання з напрямку 6.070101 "Транспортні технології"

С. М. Турпак

О. О. Падченко

Методичні вказівки

 

10.

Комплекс з навчально-методи­чного забезпечення дисципліни "Пасажирські перевезення" для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 7.070101, 8.070101 "Транспортні технології"

Г. Ф. Бабушкін

О. В. Тарасенко

Г. О. Лебідь

Методичні вказівки

11.

Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни "Вантажні перевезення". Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 6.070101 "Транспортні технології"

Г. Ф. Бабушкін

Г. О. Лебідь

Методичні вказівки

12.

Комплекс з навчально-методи­чного забезпечення дисципліни "Вантажні перевезення" для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 6.070101 "Транспортні технології"

Г. Ф. Бабушкін

Г. О. Лебідь

Методичні вказівки

13.

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Станції та промислові вузли" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 7.07010101 "Транспортні системи"

Л. О. Васильєва

Методичні вказівки

14.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни "Дослідження операцій в транспортних системах"

для студентів денної та заочної форм навчання за напрямком 070101 "Транспортні технології"

О. А. Лащених

О. Ф. Кузькін

Методичні вказівки

15.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни "Дослідження операцій в транспортних системах"

Методичні вказівки до самостійної роботи під керівництвом викладача для студентів денної та заочної форм навчання за напрямком  070101 "Транспортні технології"

О. А. Лащених

О. Ф. Кузькін

Методичні вказівки

16.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни "Дослідження операцій в транспортних системах".

Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання за напрямком 070101 "Транспортні технології"

О. А. Лащених

О. Ф. Кузькін

Методичні вказівки

17.

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Вантажні перевезення"

для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.07010101 "Транспортні системи"

Г. Ф. Бабушкін

Методичні вказівки

18.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни "Дослідження операцій в транспортних системах"

для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 070101 “Транспортні технології”

О. А. Лащених

О. Ф. Кузькін

Методичні вказівки

19.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни "Транспортні засоби"

для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 1004 «Транспортні технології»

В. П. Юдін

О. О. Падченко

С. М. Турпак

Методичні вказівки

20.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Промисловий транспорт” для студентів денної та заочної форм навчання по напрямку підготовки 070101 „Транспортні технології”

С. М. Турпак

О. О. Падченко

Методичні вказівки

21.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни "Інформаційні системи на транспорті" для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 070101 "Транспортні технології"

О. А. Лащених

О. Ф. Кузькін

Методичні вказівки

22.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни “Транспортна географія”

для студентів денної та заочної форм навчання за напрямком 070101 “Транспортні технології”

В. І. Підгорний

Л. А. Веремеєнко

Методичні вказівки

23.

Удосконалення пасажирських перевезень на міських маршрутах. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів денної та дистанційної форм навчання з напряму підготовки 070101 “Транспортні технології”

Г. Ф. Бабушкін

О. Ф. Кузькін

С. В. Грицай

О. В. Тарасенко

Л. А. Веремеєнко

Методичні вказівки

24.

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Загальний курс транспорту" для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 070101 "Транспортні технології"

О. Ф. Кузькін

Л. А. Веремеєнко

Методичні вказівки

25.

Російсько-українсько-англійський термінологічний словник з транспорту і логістики (2200 термінів)

 

Методичні вказівки

26.

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні запитання з дисципліни "Транспортне право" для студентів денної та заочної форми навчання з напряму підготовки 070101 “Транспортні технології”

В. П. Підгорний

А. М. Каплуновська

Методичні вказівки

27.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 070101 «Транспортні технології»

О. А. Лащених

О. Ф. Кузькін

Методичні вказівки

28.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Логістика» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 1004 «Транспортні технології»

А. М. Каплуновська

Л. А. Веремеєнко

Методичні вказівки

29.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Підприємства автомобільного транспорту» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 070101 «Транспортні технології»

В. П. Юдін

І. М. Кревега

Методичні вказівки

30.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Дорожні умови і безпека руху» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»

О. В. Тарасенко

Л. А. Веремеєнко

Методичні вказівки

31.

Методичні вказівки та контрольні завдання з  дисципліни «Вантажознавство» для студентів спеціальностей 7.07010101, 7.07010102

А. М. Каплуновська

Л. А. Веремеєнко

Методичні вказівки

32.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Комерційна робота на транспорті» для студентів ден­ної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»

Л. О. Васильєва

Методичні вказівки

33.

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Інтегровані транспортні системи" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.07010101 «Транспортні системи»

І. М. Райда

Методичні вказівки

34.

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальності 7.07010102 "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

В. П. Юдін

Г. Ф. Бабушкін

О. А. Лащених

Методичні вказівки

35.

Методичні вказівки до підготовки та захисту випускної роботи магістрів для студентів напрямку 070101 "Транспортні технології" зі спеціальності 8.07010102 "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті"

С. Б. Бєліков

В. П. Юдін

Методичні вказівки

36.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Правила технічної експлуатації та безпека руху» для студентів спеціальності 7.07010101 «Транспортні системи»

Г. О. Лебідь

Методичні вказівки

37.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Рухомий склад та тяга поїздів» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.07010101 «Транспортні системи»

О. В. Тарасенко

Методичні вказівки

38.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Транспорт у виробничому процесі промислових підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.07010101 «Транспортні системи»

С. М. Турпак

Методичні вказівки

39.

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання за дисципліни "Експлуатаційні властивості транспортних засобів" для студентів спеціальності 7.07010104 "Організація і регулювання дорожнього руху"

В. П. Юдін

Методичні вказівки

40.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Організація дорожнього руху» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»

І. М. Райда

С. В. Грицай

Методичні вказівки

41.

Комплекс з навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»

І. М. Райда

С. В. Грицай

Методичні вказівки

42.

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху».

С. В. Грицай

В. Е. Трушевський

Методичні вказівки

43.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Експертиза дорожньо-транспортних пригод» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»

О. В. Тарасенко

Методичні вказівки

44.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Транспортні споруди та обладнання» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»

В. І. Підгорний

О. В. Тарасенко

Методичні вказівки

45.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Правила перевезень вантажів і пасажирів» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»

Л. О. Васильєва

Методичні вказівки

46.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Екологічні характеристики схем організації дорожнього руху» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»

Л. А. Веремеєнко

Методичні вказівки

47.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Правове регулювання дорожнього руху» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»

А. М. Каплуновська

В. Е. Трушевський

Методичні вказівки

48.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Правила дорожнього руху» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»

О. В. Тарасенко

Методичні вказівки

49.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Основи транспортної психології» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»

А. М. Каплуновська

Методичні вказівки

50.

Комплекс навчально-методи­чного забезпечення дисципліни «Нормативні основи служби ДАІ» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»

Г. Ф. Бабушкін

Л. А. Веремеєнко

Методичні вказівки

51.

Комплекс з навчально-методи­чного забезпечення дисципліни “Автоматизовані системи управління дорожнім рухом” для студентів денної форми навчання спеціальності 7.07010104 “Організація і регулювання дорожнього руху”

С. В. Грицай

І. М. Райда

Методичні вказівки

52.

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “Автоматизовані системи управління дорожнім рухом” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.07010104, 8.07010104 “Організація і регулювання дорожнього руху”

С. В. Грицай

І. М. Райда

В. Е. Трушевський

Методичні вказівки

53.

Комплекс з навчально-методи­чного забезпечення дисципліни “Економіка організації дорожнього руху” для студентів денної форми навчання спеціальності 7.07010104 “Організація і регулювання дорожнього руху”

О. Ф. Кузькін

Т. В. Харченко

Методичні вказівки

54.

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»

О. А. Лащених

О. Ф. Кузькін

Т. В. Харченко

І. М. Райда

С. В. Грицай

Методичні вказівки