Ви є тут

Головна
 1. Методические указания на выполнение лабораторных работ по курсу «Конструирование и расчет автомобиля» для студентов специальности «Автомобиле- и тракторостроение» / Составители: Козирев В.Ф., доц., к.т.н.; Шайтанов А.П., Цуркан Е.А. – Запорожье: ЗГТУ, 1991.
 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи експлуатації та ремонт автомобіля» для студентів спеціальності «Автомобіле- та тракторобудування» / Укладачі: Козирев В.Х., доц., к.т.н.; Юдін В.П. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1998.
 3. Проектування нестандартного діагностичного обладнання: Методичні вказівки до практичних і самостійних занять, контрольні завдання /Укладач О.С.Слюсаров, – Запоріжжя: ЗНТУ, 1998.–26с.
 4. Методичні вказівки по дипломному проектуванню для студентів за фахом 8.090211 «Автомобіле- та тракторобудування» («Колісні та гусеничні транспортні засоби») / Укладачі: С.Б. Бєліков, В.М. Черевань, В.В. Брильов, – Запоріжжя: ЗДТУ, 1998. – 40 с.
 5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології і техніки вимірювання» для студентів спеціальності 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби / Укл. В.І. Писаревський. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1999. – 56 с.
 6. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Основи експлуатації і ремонт двигунів внутрішнього згоряння» і «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів спеціальностей 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» і 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» / Укл.: С.Б.Бєліков, В.Х.Козирев. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000 – 27 с.
 7. Методичні вказівки до вибору і розрахунку чутливих елементів датчикової апаратури при виконанні курсового і дипломного проектування для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» / Укл. В.І. Писаревський.– Запоріжжя: ЗДТУ, 2001. – 31 с.
 8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електрообладнання автомобіля» для студентів зі спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання / Укл. В.І. Писаревський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002 – 62с.
 9. Робоча програма виробничої та переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7/8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» /Укл.: Брильов В.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002.
 10. Навчальна програма, методичні вказівки до самостійних занять та виконання контрольних завдань з дисципліни «Основи теорії автоматичних систем автомобіля» для студентів спеціальності 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» заочної форми навчання /Укл.: В.В.Брильов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 28с.
 11. Методичні вказівки до виконання лабораторних завдань з дисциплін «Конструкція та динаміка двигунів внутрішнього згоряння» та «Автомобілі і трактори – основи конструкції» Ч.1. «Двигуни внутрішнього згоряння» для студентів спеціальностей 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» та 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби»/ Укл. О.С.Слюсаров, зав. кафедри «Автомобілі», к.т.н.; І.І.Коваленко, доц., к.т.н. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 66 с.
 12. Методичні вказівки до виконання контрольних і самостійних робіт з дисципліни «Експлуатаційні властивості і робочі процеси автомобілів» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» за спеціалізацією «Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання» денної та заочної форм навчання. /Укл. В.Х. Козирев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 25 с.
 13. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» (спеціалізації «Автомобіле– та тракторобудування» по випробуванню, діагностиці та діагностичному обладнанню) всіх форм навчання /Укл.: О.С.Слюсаров, В.В.Брильов, В.І.Писаревський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 20 с.
 14. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи ДВЗ» для студентів спеціальності 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Коваленко І.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.
 15. Методичні вказівки до виконання контрольних і самостійних робіт з дисципліни «Автомобілі і трактори. Основи конструкції» для студентів спеціальностей 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби», 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» всіх форм навчання / Укл.: О.М. Артюх, О.В. Дударенко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 38с.
 16. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі і трактори – основи конструкції». Ч.1. «Шасі» для студентів спеціальностей 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» та 8.090211«Колісні та гусеничні транспортні засоби» всіх форм навчання / Укл. О.С.Слюсаров, доц., к.т.н.; І.І.Коваленко, доц., к.т.н. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 62 с.
 17. Методичні вказівки до самостійних занять та контрольних завдань з дисципліни «Автомобільні кузова» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання./ Укл.: О.М. Артюх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004 – 36 с.
 18. Методичні вказівки до самостійних занять та виконання контрольних завдань з дисципліни «Експлуатаційні властивості і робочі процеси автомобілів» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» за спеціалізацією «Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання» денної та заочної форм навчання. Частина I / Укл. В.Х. Козирев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.– 42с.
 19. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатаційні властивості автомобілів» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання /Укладачі: Писаревський В.І., –Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 68с.
 20. Методичні вказівки до виконання контрольних і самостійних робіт з дисципліни «Основи САПР в автомобіле- і тракторобудуванні», для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби»денної та заочної форм навчання /Укл.: Артюх О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.
 21. Навчальна програма, методичні вказівки, завдання до виконання контрольних завдань з дисципліни «Експлуатаційні властивості автомобіля» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» заочної форми навчання / Укладач: Писаревський В.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.– 30 с.
 22. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциліни «Методи випробування і основи сертифікації ДВЗ» для студентів спеціальності 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання /Укл.: Писаревський В.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.
 23. Навчальна програма, методичні вказівки до самостійних занять та виконання контрольних завдань з дисципліни «Основи міцності та довговічності» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання. /Укл. В.Х. Козирев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 24. Навчальна програма, методичні вказівки, завдання до виконання контрольних завдань з дисципліни «Експлуатаційні властивості автомобіля» для студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» заочної форми навчання / Укладач: Писаревський В.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 29 с.
 25. Методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних та самостійних робіт з дисципліни «Основи САПР в автомобіле- і тракторобудуванні», «САПР ДВЗ». Ч.2. Вирішення задач інженерної графіки методами тривимірного твердотільного моделювання для студентів спеціальностей 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» та 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання /Укл.: Артюх О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 26. Методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних та самостійних робіт з дисципліни «Основи САПР в автомобіле- і тракторобудуванні», «САПР ДВЗ». Ч.1. Вирішення креслярсько-графічних задач засобами двомірної графіки для студентів спеціальностей 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» та 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби»денної та заочної форм навчання /Укл.: Артюх О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 27. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів спеціальностей 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» та 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Козирев В.Х., доц., к.т.н.; Дударенко О.В., доц., к.т.н.; Гнатюк А.Є., ст. викл. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 28. Методичні вказівки до виконання лабораторних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Автомобілі і трактори – основи конструкції» Ч.2. Шасі для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» всіх форм навчання / Укладачі: О.С.Слюсаров, І.І.Коваленко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 47 с.
 29. Методичні вказівки до виконання контрольних, практичних і самостійних робіт з дисципліни«Історія інженерної діяльності»для студентів спеціальностей 8.090210«Двигуни внутрішнього згоряння»та 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» всіх форм навчання/ Укл.: О.М. Артюх, А.Є. Гнатюк, Бєліков С.Б. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 90с.
 30. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Козирев В.Х., доц., к.т.н.; Дударенко О.В., доц., к.т.н.; Гнатюк А.Є., ст. викл. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.– 62с.
 31. Методичні вказівки до виконання лабораторних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Конструкція двигунів внутрішнього згоряння» для студентів спеціальності 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» всіх форм навчання. /Укладачі: О.С.Слюсаров, доц., к.т.н.; І.І.Коваленко, доц., к.т.н. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 70 с.
 32. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація та ремонт ДВЗ» для студентів спеціальності 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Козирев В.Х., доц., к.т.н.; Дударенко О.В., доц., к.т.н.; Гнатюк А.Є., ст. викл. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 92с.
 33. Робоча програма виробничої та переддипломної практики для студентів спеціальності 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» всіх форм навчання / Укл. І.І. Коваленко, А.Ю. Сосик – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 14с.
 34. Методичні вказівки до виконання контрольних, практичних і самостійних робіт з дисципліни «Історія інженерної діяльності». Частина 1. Теми лекційних занять до першого модульного контролю: Технічна діяльність з найдавніших часів до промислової революції XVIII-XIX ст., для студентів спеціальностей 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» та 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» всіх форм навчання / Укл.: О.М. Артюх, А.Є. Гнатюк. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 68 с.
 35. Методичні вказівки до виконання магістерської випускної роботи для студентів спеціальностей 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» / Укладачі: С.Б.Бєліков, В.Х.Козирев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.– 30 с.
 36. Методичні вказівки до виконання контрольних, практичних та самостійних робіт з дисципліни «Історія інженерної діяльності». Ч.2. Теми лекційних занять до другого модульного контролю: Інженерна діяльність в аспекті розвитку автомобілебудування для студентів спеціальностей 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» та 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання /Укл.: Артюх О.М., Гнатюк А.Є. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 90 с.
 37. Навчальна програма, методичні вказівки до практичних і самостійних занять та виконання контрольних завдань з навчальної дисципліни «Проектування нестандартного діагностичного обладнання» для студентів спеціальності 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання за спеціалізацією «Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання». /Укл. О.С.Слюсаров – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 40с.
 38. Навчальна програма, методичні вказівки до самостійних занять та виконання контрольних завдань з дисципліни «Основи теорії автоматичних систем автомобіля» для студентів спеціальності 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання /Укл.: В.В.Брильов., Г.В.Борисенко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 26с.
 39. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Робочі процеси автомобілів. Конструювання та розрахунок» для студентів спеціальності 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання в межах філіалу кафедри «Автомобілі» – ЗАТ «ЗАЗ» (Спеціалізація – Автомобілебудування) / Укладачі: В.Х.Козирев., А.П.Шайтанов, Є.А.Цуркан – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.
 40. Методичні вказівки до вивчення та виконання контрольних і самостійних робіт з дисципліни «Машини з двигунами внутрішнього згоряння» для студентів спеціальності 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» всіх форм навчання / Укл. І.І. Коваленко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 26с.
 41. Навчальна програма, методичні вказівки, завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни «Надійність та довговічність ДВЗ» для студентів спеціальності 7/8.090210 «Двигуни внутрішнього згорання» денної та заочної форм навчання /Укл. В.І. Кубіч. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.– 36 с.
 42. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни «Робочі процеси автомобілів. Конструювання та розрахунок.» для студентів спеціальності 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання / Укладачі: С.Б.Бєліков, В.Х.Козирев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 68с.
 43. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи випробування і основи сертифікації автомобілів» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання / Укладач: Писаревський В.І., – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 90с.
 44. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії автоматичних систем автомобіля» для студентів спеціальності 6.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання /Укл.: В.В. Брильов. – Запоріжжя :ЗНТУ, 2008. – 26с.
 45. Робоча програма навчальної практики для студентів I курсу денної форми навчання зі спеціальностей 6.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та 6.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» /Укл.: Дударенко О.В., Кубіч В.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008– 20 с.
 46. Робоча програма конструкторсько-технологічної практики для студентів III курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» /Укл.: Кубіч В.І., Дударенко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 18с.
 47. Робоча програма виробничої та переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7/8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» /Укл.: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008 – 19 с.
 48. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі і трактори. Основи конструкції». Ч.1 «Шасі» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» всіх форм навчання / Укл. І.І. Коваленко, О.С. Слюсаров – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 56 с.
 49. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни«Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання/ Укл.: Брильов В.В., Гнатюк А.Є. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 30с.
 50. Методичні вказівки, завдання до виконання практичних робіт з дисципліни «Конструктивні особливості автомобілів високої прохідності» для студентів спеціальності 6.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної форми навчання / Укл. В.І.Кубіч. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 38 с.
 51. Методичні вказівки. Робоча програма, завдання до виконання практичних робіт та самостійної підготовки з дисципліни «Дослідження надійності на транспортних засобах» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної форми навчання /Укл.: В.І.Кубіч. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 30с.
 52. Методичні вказівки, завдання до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи міцності та довговічності автомобіля» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної форми навчання / Укл. В.І. Кубіч., О.С. Слюсаров – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 54с.
 53. Методичні вказівки. Питання щодо складання тестових завдань з дисципліни «Машини з ДВЗ» для студентів спеціальності 7/8.090210 «Двигуни внутрішнього згорання» денної та заочної форми навчання /Укл. В.І. Кубіч. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 40с.
 54. Методичні вказівки. Тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Альтернативні конструкції ДВЗ» для студентів спеціальності 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної форми навчання/ Укл. В.І.Кубіч. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.– 38с.
 55. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи випробування і основи сертифікації ДВЗ» для студентів спеціальності 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання /Укл.: Писаревський В.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.– 86 с.
 56. Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів за темами «Розрахунок підвісок легкових автомобілів» для студентів спеціальностей 6.090200 та 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Брильов В.В., Коваленко І.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 68с.
 57. Методичні вказівки до самостійних занять та виконання контрольних завдань з дисципліни «Автоматичне регулювання ДВЗ» для студентів спеціальності 6.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання /Укл.: В.В.Брильов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.– 26с.
 58. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи ДВЗ» для студентів спеціальності 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Коваленко І.І., Дударенко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 106с.
 59. Навчальна програма, методичні вказівки для вивчення курсу та виконання контрольних робіт з дисципліни «Автомобільні кузова» для студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання. /Укладачі: Коваленко І.І., Щербина А.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 46с.
 60. Навчальна програма, методичні вказівки для вивчення курсу, виконання контрольних робіт та модульних контролів з дисципліни «Основи ергономіки і дизайну автомобіля» для студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання. /Укладачі: Коваленко І.І., Щербина А.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.– 22с.
 61. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних (контрольних) робіт з дисципліни «Робочі процеси автомобілів. Конструювання та розрахунок» для студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» за спеціалізацією «Автомобіле- і тракторобудування» всіх форм навчання /Укладачі: С.Б. Бєліков, В.Х. Козирев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 25 с.
 62. Робоча програма, методичні вказівки до вивчення програми курсу та виконання контрольних завдань з дисципліни «Машини з ДВЗ» для студентів спеціальності 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» всіх форм навчання / Укладачі: І.І. Коваленко, В.І. Кубіч – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38с.
 63. Робоча програма, методичні вказівки, питання щодо складання тестових завдань з дисципліни «Трактори. Основи конструкції» для студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної форми навчання / Укладач: В.І. Кубіч – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 42с.
 64. Робоча програма, методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та «Двигуни внутрішнього згоряння» заочної форми навчання. /Укладачі: В.І. Кубіч, О.В. Дударенко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 30с.
 65. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електрообладнання автомобіля» для студентів зі спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання. /Укладач: В.І. Писаревський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 78 с.
 66. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електрообладнання двигунів внутрішнього згоряння» для студентів зі спеціальності 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання. /Укладач: В.І. Писаревський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 66с.
 67. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі. Основи конструкції». Ч.1 «Шасі» для студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» всіх форм навчання / Укладачі: О.С. Слюсаров, І.І. Коваленко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 56 с.
 68. Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентів спеціальності 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної форми навчання / Укладачі: Коваленко І.І., Дударенко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 10 с.
 69. Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної форми навчання / Укладачі: Дударенко О.В., Бєліков С.Б., Козирев В.Х. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 14 с.
 70. Методичні вказівки для проходження переддипломної практики студентів спеціальності 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання. /Укл.: Бєліков С.Б., Козирев В.Х., Дударенко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 14 с.
 71. Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проекту на витривалість та міцність зубчатих коліс трансмісій автомобілів для студентів спеціальностей 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Козирев В.Х., доц.,