Ви є тут

Головна

 № з/п

 

П. І. Б.

 

Назва дисципліни

1

Гудзь Петро Васильович д.е.н., професор

Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій

Стратегічний менеджмент в туризмі

Виробнича практика

Переддипломна практика

2

Зайцева Валентина Миколаївна, к.п.н., професор

Корпоративне управління в туризмі

Інноваційні моделі туристського обслуговування іноземних туристів

Організація екскурсійних послуг

ОПП_магістри

ОПП_бакалаври

ОКХ_бакараври

3

Віндюк Андрій Валерійович, д.пед.н., професор

Професійна етика та дипломатичний протокол

Методика викладання дисциплін туризму  у ВНЗ

Методологія і організація наукових досліджень

Туроперейтинг

4

Бєлікова Марина Володимирівна, к.і.н., доцент

Основи музеєзнавства

Діловодство в туризмі

Історія розвитку світового туризму

5

Гурова Дар’я Дмитрівна, к.геогр.н., доцент

Туристське країнознавство.

Рекреація та географія міжнародного туризму,

6

Мамотенко Дар'я Юріївна, к,е.н., доцент

Ризики і економічна безпека туристичних фірм

Антикризове управління в туризмі

Ринок туристичних послуг

7

Зацепіна Наталя Олександрівна, к.п.н., доцент

Основи наукових досліджень

Рекреаційні комплекси

8

Корнієнко Ольга Миколаївна, к.е.н., доцент

Економіка туризму

Організація діяльності туристичних фірм

Активний туризм

Рекреалогія та санаторно-курортне лікування.

9

Кукліна Тетяна Сергіївна, к.е.н., доцент

Стратегічний маркетинг в туризмі.

Технологія ресторанної справи

Організація послуг харчування

 

10

Бут Тетяна Вікторівна, к.е.н., доцент

Світова культура та мистецтво

11

Безхлібна Анастасія Павлівна, к.е.н, доцент

Міжнародний туризм

12

Никоненко Світлана Володимирівна, к.е.н., доцент

Маркетинг у туризмі

Звичаї та традиції народів світу

13

Гресь-Євреінова Світлана Володимирівна, к.е.н., доцент

Бухгалтерський облік та аудит туристичної діяльності 

Організація сфери туристських послуг

14

Шевченко Олена Вадимівна, к.е.н., доцент

Технологія туристичної діяльності

Основи страхування

15

Шелеметьєва Тетяна Вячеславівна, к.е.н., доцент

Менеджмент туризму

Туристські формальності

16

Журавльова Світлана Миколаївна, к.е.н., доцент

Технологія готельної справи

Організація обслуговування туристів у готелях

Технологія гостинності