Ви є тут

Головна

 № з/п

 

П. І. Б.

 

Назва дисципліни

1

Зайцева Валентина Миколаївна, к.п.н., професор

Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій

Корпоративне управління в туризмі

Інноваційні моделі туристського обслуговування іноземних туристів

2

Віндюк Андрій Валерійович, д.пед.н., професор

Професійна етика та дипломатичний протокол

Методика викладання дисциплін туризму  у ВНЗ

Методологія і організація наукових досліджень

Туроперейтинг

3

Бєлікова Марина Володимирівна, к.і.н., доцент

Основи музеєзнавства

Діловодство в туризмі

Історія розвитку світового туризму

4

Гурова Дар’я Дмитрівна, к.геогр.н., доцент

Стратегічний менеджмент в туризмі

Туристське країнознавство.

Рекреація та географія міжнародного туризму,

Туристські ресурси України,

5

Мамотенко Дар'я Юріївна, к,е.н., доцент

Ризики і економічна безпека туристичних фірм

Основи зовнішньоекономічної діяльності;

6

Зацепіна Наталя Олександрівна, к.п.н., доцент

Основи наукових досліджень

Рекреаційні комплекси

7

Корнієнко Ольга Миколаївна, к.е.н., доцент

Економіка туризму

Антикризове управління в туризмі

Активний туризм

Рекреалогія та санаторно-курортне лікування.

8

Кукліна Тетяна Сергіївна, к.е.н., доцент

Стратегічний маркетинг в туризмі.

Технологія ресторанної справи

Організація послуг харчування

Організація анімаційних послуг

9

Лозова Олена Анатоліївна, к.е.н., доцент

Фінанси, грошовий обіг та кредит, туристської діяльності

Реклама в туризмі

Дизайн інтер’єрів

10

Безхлібна Анастасія Павлівна, к.е.н, доцент

Міжнародний туризм

Статистика в туризмі

11

Никоненко Світлана Володимирівна, к.е.н., доцент

Маркетинг у туризмі

Іміджологія і ПР в туризмі

12

Патлах Ірина Миколаївна, к.політ.н., доцент

Управління персоналом туристичного підприємства

13

Гресь-Євреінова Світлана Володимирівна, к.е.н., доцент

Бухгалтерський облік та аудит турпідприємств 

Організація сфери туристських послуг

14

Шевченко Олена Вадимівна, к.е.н., доцент

Технологія туристичної діяльності

Основи страхування

Захист прав споживачів 

15

Шелеметьєва Тетяна Вячеславівна, к.е.н., доцент

Менеджмент туризму

Організація діяльності туристичних фірм

16

Журавльова Світлана Миколаївна, к.е.н., доцент

Технологія готельної справи

Організація обслуговування туристів у готелях

Технологія гостинності