Ви є тут

Головна
 1. Підручники
  1. Погосов В.В., Корніч Г.В., Васютін Є.В., Пугіна К. В., Кіпріч В.І. Основи  нанофізики і нанотехнологій / Електронний підручник – Запоріжжя: ЗНТУ 2008,  630с.
  2. Сніжной Г.В. „Менеджмент якості в електронній галузі”  / Навчальний  посібник. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - 126 с.
  3. Матюшин В.М., Жавжаров Е.Л. Плазмо-радикальна обробка плівкових структур, Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 190 с.
 2. Навчальні посібники
  1. Погосов, В. В. Введение в физику зарядовых и размерных эффектов. Поверхность, кластеры, низкоразмерные системы [Текст] : Учеб. пособие для студ. обуч. по спец. "Прикладная математика и физика" / В. В. Погосов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 328 с.
  2. Томашевський О.В.,  Рисіков В.П. Комп'ютерні  технології статистичної обробки даних / Навчальний посібник (з грифом МОНУ). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.-175с.
  3. Сніжной Г.В. „Менеджмент якості в електронній галузі”  / Навчальний  посібник. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - 126 с.
  4. Сніжной Г.В., Степаненко С.М.  „Менеджмент і нормативне забезпечення якості у електронній галузі”  / Навчальний  посібник (з грифом МОНУ). -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 126 с.
  5. Погосов В.В., Куницький Ю.А., Бабіч А.В., Коротун А.В., Шпак А.П. Нанофізика і нанотехнології / Навчальний посібник (з грифом МОНУ), Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 368 с.
  6. Коротун А.В., Тітов І.М., Куницький Ю.А., Погосов В.В. Збірник задач з фізики конденсованого стану, Навчальний посібник (з грифом МОНУ), Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – Т 1 (Структурні властивості) – 358 с.
  7. Коротун А.В., Тітов І.М., Куницький Ю.А., Погосов В.В. Збірник задач з фізики конденсованого стану, Навчальний посібник (з грифом МОНУ), Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – Т 2 – 470 с.
  8. Овруцький А.М., Прохода О.С., Расщупкіна М.С. Комп’ютерне моделювання фазових перетворень та поверхневих явищ / Навчальний посібник (з грифом МОНУ),  Дніпропетровськ: Інновація, 2011. – 280 c.
  9. Томашевський, О.В. Комп'ютерні  технології статистичної обробки даних: 2-ге видання навч. посібника,  [Текст] / О.В Томашевський, В.П Рисіков. -  Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2015. - 175 с.  (гриф МОНУ № 1/11-5523 від 15.04.2014). 
 3. Монографії
  1. Шпак А.П. Введение в физику ультрадисперсных сред [Текст]: Монографія/ А.П. Шпак, В.В. Погосов, Ю.А. Куницкий ; Киев: Академпериодика, 2006. - 420 с.
  2. ; Погосов, В.В. Елементи фізики поверхні, нано- структур і технологій [Текст]: Монографія/ Погосов В.В., Куницький Ю.А., Бабіч А.В., Коротун А.В. ; Запорізький нац. техн. університет. - Запоріжжя. : ЗНТУ, 2010. - 366 с.
  3. Метрологічне забезпечення контролю якості продукції : монографія / [Ігнаткін В. У., Туз Ю. М., Левківський К. М., Томашевський О. В.]. за ред. Ігнаткін В. У. – Запоріжжя : Запорізький національний технічний університет, – 2017. – 202 с.
  4. Взаємодія електромагнітного випромінювання з наночастинками [Текст] / А. В. Коротун, В. М. Коржик, І. М. Тітов, А. О. Коваль, Ю. А. Куницький, В. А. Татаренко. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2017. – 314 с.
  5. Вступ до нанометрології [Текст] / А. В. Коротун, В. М. Коржик, В. М. Рубіш, В. В. Петров, А. А. Крючин, Н. А. Смирнова, В. В. Погосов; за ред. Ю. А. Куницького. – Київ: ІПРІ НАНУ, 2017. – 306 с.
  6. Нанофотоніка. Фізичні основи та застосування [Текст] / А. В. Коротун, І. М. Тітов, А. О. Коваль, В. С. Стащук, Ю. А. Куницький, А. А. Крючин; за ред. В. С. Стащука та Ю. А. Куницького. – Вінниця: Твори, 2018. – 316 с.