Ви є тут

Головна
Список наукових публікацій за попередні роки: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
 
 
2018 рік
 
Всього: 28
- з них за авторством молодих учених 1
 
По категоріях
 
У зарубіжних виданнях:
 
Всього: 4
- з них за авторством молодих учених 0
 1. Сарнацький, О.П. Бельгійське питання у зовнішній політиці Франції, Пруссії та Англії, напередодні та під час пруссько-датської війни 1864 рр. і австро-прусської війни 1866 р. [Текст] / О.П. Сарнацький, О.В. Виновець // VIRTUS: Scientific Journal. - Монреаль: CPM «ASF». - 2018. - №20. - С.120-124;
 2. Сарнацький О.П. Імміграційна політика Англії наприкінці ХХ - початку ХХІ ст.[Текст]/ О.П. Сарнацький, Ю.М. Кузьменко // VIRTUS: Scientific Journal. - Монреаль: CPM «ASF». - 2018. - №21. - С. 303-307;
 3. Сарнацький, О. П. Процеси економічної інтеграції та їх розвиток у Латинській Америці в 90-х рр. ХХ ст.[Текст]/ О.П. Сарнацький, Т.М. Хохлова // VIRTUS: Scientific Journal. - Монреаль: CPM «ASF». - 2018. №22. - С. 198-203;
 4. Єгоров, А.О. Міжнародна трудова міграція: проблеми регулювання та захисту мігрантів на досвіді ЄС[Текст]/ А.О. Єгоров, М.М. Ситников // VIRTUS: Scientific Journal. - Монреаль: CPM «ASF». - 2018. - № 23. - С.139-143.

У фахових виданнях:

Всього: 24
- з них за авторством молодих учених 1
 1. Прушківська, Е. В. Економічний розвиток та роль науки в сучасному cуспільстві: теоретико-методологічний контекст [Текст] / Е.В. Прушківська, С.О. Якубовський // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №1(61). - С.9-15;
 2. Прушківська, Е. В. Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку та його роль в сучасних умовах [Текст] / Е.В. Прушківська, М.В. Дерев’ягін // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.32-41;
 3. Прушківська, Е. В. Аналіз тенденцій торговельно-економічних відносин Італії з країнами світу [Текст] / Е.В. Прушківська, І.В. Карнаух // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.79-94;
 4. Прушківська, Е. В. Основи розвитку новітніх форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, К.О. Третьякова // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.119-125;
 5. Прушківська, Е.В. Напрями міжнародного співробітництва національної авіаційної галузі в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, О.В. Губарь // Економічний простір. - 2018. - №132. - С. 5-13;
 6. Прушківська, Е.В. Тенденції розвитку національної автомобільної галузі в умовах глобалізаційних процесів [Електронне видання] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2018. - Вип. 3 (14). - С. 419-427;
 7. Прушківська, Е.В. Аналіз впливу інтеграційних процесів на поглиблення українсько-канадських відносин [Електронне видання] / Е.В. Прушківська, А.В. Переверзєва, Н.С. Венгерська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2018. - Випуск 4 (15). - С.50-56;
 8. Прушківська, Е.В. L'influence de la transnationalization sur la formation du marché agricole de l’Ukraine [Текст] / Е.В. Прушківська, К.Г. Черномаз, А.А. Рябенко // Європейський вектор економічного розвитку. - 2018. - №25. - С.110-129;
 9. Прушківська, Е.В. Foreign direct investment of the European Union in Poland [Текст] / Е.В. Прушківська, А.І. Мелещенко, Н.В. Лобач // Економічний простір. - 2018. - №135. - С.25-31;
 10. Сарнацький, О.П. Ставлення та дії верхівки Російської імперії щодо українських політичних партій у Наддніпрянщині наприкінці ХІХ ─ початку ХХ ст. [Текст] / О.П. Сарнацький // Проблеми політичної історії України: зб. наук. праць. -Дніпро: Вид-во ДНУ, 2018.  -Вип. 13. -С. 24-36;
 11. Сарнацький, О.П.Розвиток економічних інтеграційних процесів у Латинській Америці в 60-х - 80-х рр. ХХ ст. [Текст] / О.П. Сарнацький, Р.С. Корчебний // Економічний вісник НГУ. -2018. -№ 1 (61). - С. 48-54;
 12. Сарнацький, О.П.Особливості регіональної економічної інтеграції латиноамериканських держав на початку ХХІ ст. [Текст] / О.П. Сарнацький, С.О. Якубовський // Економічний вісник НГУ. - 2018. -№ 2 (62). -С.70-79;
 13. Сарнацький, О.П.Основні напрями міжнародного науково-технічного співробітництва України та Китаю[Текст] / О.П. Сарнацький, О.Я. Семко// Приазовський економічний вісник. - 2018. -№ 5(10). - С.46-51;
 14. Сарнацький, О.П. Балтійсько-Чорноморське співробітництво як альтернативний інтеграційний напрям для України[Текст] / О.П. Сарнацький, Н.О. Мигловець// Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2018. -№ 4. - С. 28-33;
 15. Сарнацький, О.П. Тенденції аграрної політики розвинутих країн світу[Текст] / О.П. Сарнацький, Н.І. Хромагіна// Приазовський економічний вісник. - 2018. -№ 5(10). - С.52-58;
 16. Лазнева, І.О. Аналіз загальної концепції та структури ринку страхування експортних кредитів[Текст]/ І.О. Лазнева // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини і світове господарство. - 2018. - Вип.17. - Ч.1. - С.135-139;
 17. Лазнева, І.О. Комплексні аспекти розвитку світового ринку страхування експортних кредитів та інвестицій в сучасних умовах[Текст]/ І.О. Лазнева, Д.О. Сєдова // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародних економічних відносин і світове господарство. - 2018. - Вип.20. - Ч.2. - С. 79-83;
 18. Лазнева, І.О. Злиття та поглинання як метод досягнення стратегічних цілей страхових ТНК [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева // Економіка та суспільство. - 2018. - Вип. 17. – Режим доступу:...;
 19. Лазнева, І.О. Франчайзинг як перспективна форма ведення бізнесу на страховому ринку України[Текст]/ І.О. Лазнева, Б.О. Жеронкін // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.126-134;
 20. Мелещенко, А.І. Міжнародний рух капіталу та економічні ризики України в умовах фінансових криз [Текст]/А.І. Мелещенко, М.М. Ситников // Інвестиції практика та досвід. - 2018. - №11. - С.55-59;
 21. Мелещенко, А.І. Адаптація інноваційної політики ЄС до процесів регіонального соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс]/А.І. Мелещенко, М.М. Ситников // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - №22. - Режим доступу:...;
 22. Єгоров, А.О. Економічна ефективність міжнародної трудової міграції та забезпечення гідних умов праці українських мігрантів в країнах ЄС [Електронний ресурс] / А.О. Єгоров, М.М. Ситников // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - Вип. 23. - С.395-401. - Режим доступу:...;
 23. Ситников, М.М. Активізація інноваційного розвитку України шляхом залучення досвіду ЄС[Текст]/ М.М. Ситников, А.О. Єгоров // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип.29. - С.10 – 14;
 24. Черномаз, К.Г. Вплив транснаціоналізації на формування аграрного ринку України[Текст]/ К.Г. Черномаз, Т.О. Кусий // Інфраструктура ринку. - 2018. - №2. - С. 69-83.