Ви є тут

Головна

Списки наукових публікацій кафедри за попередні роки: 2016 2015 2014 2013 2012

  1. Пат. 123836 Україна, МПК H04K 1/10 (2006.01), H04B 10/25 (2013.01). Спосіб захисту інформаціїу волоконно-оптичних лініях зв’язку від несанкціонованого доступу / О.В. Щекотихін, Л.М. Карпуков, Д.К. Савченко, Т.В. Литовка. – № u2017 09443, заявл. 29.09.2017, опубл. 12.03.2018, Бюл.№ 5, 2018 р. – 4 с.
  2. Пиза Д.М. Корреляционный метод формирования обучающей выборки для адаптации пространственного фильтра / Пиза Д.М., Романенко С.Н., Семенов Д.С. // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2018. – №3. – С.34-39.