Ви є тут

Головна

Конференція!

Тези доповідей на конференціях за попередні роки: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

 

 

2018 рік

 

Всього: 19
- з них за авторством молодих учених 3
 1. Прушківська, Е.В. Перспективи розвитку автомобільного ринку України в умовах посилення інтеграційних процесів [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 33-35. - англ., укр., рос.;
 2. Прушківська, Е.В. Перспективи інклюзивного зростання у світовій економіці [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, М.В. Дерев’ягін // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 43-45. - англ., укр., рос.;
 3. Прушківська, Е.В. Тенденції та особливості торговельно-економічного співробітництва між Україною та Італією [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, І.В. Карнаух // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 48-50. - англ., укр., рос.;
 4. Прушківська, Е.В. Причини міжнародної міграції робочої сили на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, Е.В. Коваленко // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 50-52. - англ., укр., рос.;
 5. Прушківська, Е.В. Динамічні процеси зовнішньої торгівлі металопродукції в Україні [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, К.В. Коломоєць // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 57-59. - англ., укр., рос.;
 6. Прушківська, Е.В. Взаємозв’язок між демографічною ситуацією та трудовою міграцією населення в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, Є.В. Овсяк // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 81-84. - англ., укр., рос.;
 7. Прушківська, Е.В. Тенденції розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, К.О. Третьякова // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 105-106. - англ., укр., рос.;
 8. Прушківська, Е.В. Особливості експорту агропродовольчої продукції України на світовому ринку [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, Н.І. Хромагіна // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 112-114. - англ., укр., рос.;
 9. Прушківська, Е.В. Сучасні трансформаційні процеси в автомобільній галузі України та світу [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки : зб. наук. міжнар. наук.-практ. інт.-конф., (21-22 березня 2018 р., м. Кропивницький). – К.: 2018. – С. 241-243 - англ., укр., рос.;
 10. Прушківська, Е.В. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної політики Італії [Текст] / Е.В. Прушківська, І.В. Карнаух // Економічні перспективи підприємництва в Україні : зб. ІІ міжн. наук.-практ. конф. (18-19 жовтня 2018 р., м. Ірпінь). – Ірпінь: УДФСУ, 2018. – С. 116-118 - англ., укр., рос.;
 11. Прушківська, Е.В. Інклюзивний розвиток: глобальні тенденції та перспективи [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (4–5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.177-179. - англ., польс., укр., рос.;
 12. Сарнацький, О.П. Розвиток економічних інтеграційних процесів у Латинській Америці в 90-х рр. ХХ ст. [Текст] / О.П. Сарнацький, М.О. Дворнік // Людина віртуальна: нові горизонти : зб. наук. працьматеріалів V міжн. наук.-практ. конф., (30-31 березня 2018 р., м. Дніпро). – Монреаль: СPM «ASF», 2018. – С. 231-235. - англ., франц., укр., рос.;
 13. Ситников, М.М. Залучення досвіду інноваційної політики ЄС до розвитку регіональної інноваційно-інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / М.М. Ситников // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки : міжн. наук. практ. інт.-конф., (21-22 березня 2018 р., м. Кропивницький) : матер. конф.- Кропивницький: ЦНТУ, 2018. - С. 58-60. -англ., укр., рос.;
 14. Ситников, М.М. Залучення досвіду ЄС для прискорення інноваційного розвитку України [Електронний ресурс] / М.М. Ситников //Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (4–5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.189-191. - англ., польс., укр., рос.;
 15. Ситников, М.М. Перспективи розвитку фінансування експорту в Україні [Електронний ресурс] / М.М. Ситников, Т.І. Рибалка // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (4–5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.192-194. - англ., польс., укр., рос.;
 16. Черномаз, К.Г.Спільна аграрна політика ЄС та реалії України [Текст] /К.Г. Черномаз, О.М. Труш // Економічні перспективи підприємництва в Україні : зб. ІІ міжн. Наук.-практ. конф. (18-19 жовтня 2018 р., м. Ірпінь). – Ірпінь: УДФСУ, 2018. – С. 244-246 - англ., укр., рос.;
 17. Черномаз, К.Г.Тенденції розвитку агропромислового сектора економіки україни під впливом світової транснаціоналізації /К.Г. Черномаз// Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки : міжн. наук. практ. інт.-конф., (21-22 березня 2018 р., м. Кропивницький) : матер. конф.- Кропивницький: ЦНТУ, 2018. - С. 51-56. -англ., укр., рос.;
 18. Черномаз, К.Г.Аграрний сектор як складова розвитку економіки України в умовах глобалізації /К.Г. Черномаз// Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (4–5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.209-213. - англ., польс., укр., рос.;
 19. Лазнева, І.О. Сучасні процеси злиття та поглинання на страховому ринку Великобританії [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (4–5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.147-149. - англ., польс., укр., рос.;