Ви є тут

Головна

Прізвище: Осинська

Ім'я: Валентина

По батькові: Іванівна

Посада: старший викладач кафедри ЕЕА

Освіта: вища

 • 1971р. – Комунарський гірничо-металургічний інститут, електричні машини та апарати, інженер-електромеханік.

Наукові інтереси:

 • Дослідження та випробування електричних апаратів.

Дисципліни, які викладає:

 • Технологія виробництва електричних та електронних апаратів
 • Технологічні процеси енергоємних виробництв

Основні наукові роботи (публікації):

1) Осинська В. І. К вопросу о повышении эффективности работы шунтирующих реакторов большой мощности [Текст] / Л. Б. Жорняк,  В. И. Осинская, А. С. Пальцун // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – № 42 (948). – С. 10–15.

2) Осинська В. І.  Моделирование работы системы напряжения силового трансформатора с устройством РПН для повышения качества электроснабжения энергоемких производств [Текст] / Л. Б. Жорняк,  В.I. Осинська, I. Ю. Скиба // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2011. - № 4. - C. 14-19.
3) Осинська В. І. Исследование методов моделирования для повышения качества электрической энергии в системах электроснабжения потребителей электроэнергии [Текст] / Л. Б. Жорняк, В. І. Осинська, Т. А. Йорж, С. О. Баранник // Електротехнiка та електромеханіка. -  2010. - № 2. - C. 63-67.
4) Осинська В. І. Основные направления улучшения качества высоковольтных вводов оборудования энергосистем [Текст] / Л. Б. Жорняк, О. Ю. Райкова, В. І.Осинська, В.М. Снiгiрьов // Електротехніка та електромеханіка. – 2008. - № 3. - C. 17-21.
5) Осинська В. І. Повышение надежности и эффективности высоковольтных вводов [Текст] / Л. Б. Жорняк, О. Ю. Райкова, В. І. Осинська // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. - 2008. - №4. - С. 95 – 99.
6) Осинська В. І. Моделирование системы регулирования напряжения силового трансформатора с устройством РПН. [Текст] / Л. Б. Жорняк, Осинська В.І., Тарасовская І. В. // Електротехніка та електроенергетика. - 2006. - №1. - С. 79-86.

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Участь у конференціях:

1. Симпозіум “Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика”, Харків, НТУ “ХПІ”, доповідь “Основні напрями підвищення якості роботи вимірювальних трансформаторів”. Жорняк Л. Б., Осинська В. І., 2015.

2. Симпозіум “Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика”, Харків, НТУ “ХПІ”,  доповідь “Повышение надежности работы микропроцессорной релейной защиты и автоматики КРУ при нестабильном качестве электроснабжения промышленных предприятий”. Жорняк Л. Б., Осинська В. І., 2012.

 

  Рік початку діяльності в університеті: 1986р.

  Мови спілкування: українська, російська

  Контакти:

  адреса:вул.Жуковська, 64,
  аудиторія (кабінет): 520а
  e-mail: vosinskaya@list.ru.