Ви є тут

Головна

Розмір компенсації витрат на підготовку бакалаврів по роках (курсах) у грн.

1.1. Денна форма навчання:

№ п/п Напрям підготовки Спеціальність 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 6.030507 Маркетинг Маркетинг 7934 8832 9780 11278 37824
2 6.030508 Фінанси і кредит Фінанси і кредит 7934 8832 9780 11278 37824
3 6.030509 Облік і аудит Облік і аудит 7934 8234 8932 9228 34328
4 6.030601 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 7934 8832 9780 11278 37824

1.2. Заочна форма навчання:

№ п/п Напрям підготовки Спеціальність 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 6.030507 Маркетинг Маркетинг 4399 5632 6885 7218 24134
2 6.030508 Фінанси і кредит Фінанси і кредит 4604 5432 6676 8555 25267
3 6.030509 Облік і аудит Облік і аудит 3089 3744 4579 5537 16949
4 6.030601 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 4519 5432 6852 7991 24794

Розмір компенсації витрат на підготовку спеціалістів, магістрів за семестр у грн.

2.1. Денна форма навчання:

№ п/п Спеціальність Шифр спеціальності Спеціаліст Магістр
1 Маркетинг 7,8.03050701 5350 5750
2 Фінанси і кредит 7,8.03050801 5750 5950
3 Облік і аудит 7,8.03050901 4600 5750
4 Менеджмент організацій і адміністрування 7,8.03060101 5750 5950