Ви є тут

Головна
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Капітан Олександр Віталійович к.х.н., доцент завідувач кафедри
Гавриленко Борис Борисович д.фарм.н., професор професор
Осаул Лариса Павлівна к.т.н., доцент доцент
Пономаренко Надія Іванівна к.фарм.н., доцент доцент
Повзло Валентина Миколаївна ст. викл.
Незгода Людмила Миколаївна ст. викл.
Швець Олена Олександрівна асистент
Гапоненко Марина Федорівна асистент