Ви є тут

Головна
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Піза Дмитро Макарович д.т.н., професор проректор з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку університету, директор інституту
Бондарев Борис Миколайович к.т.н., доцент в.о. завідувача кафедри
Бугрова Тетяна Іванівна к.т.н. доцент
Дмитренко Віктор Панкратович к.т.н., доцент доцент
Звягінцев Євген Олександрович   аспірант
Кабак Владислав Семенович к.т.н., доцент декан факультету
Козодавов Віктор Григорович   завідуючий лабораторією
Колеснікова Євгенія Ісааківна   завідуюча лабораторією
Копильова Наталія Юріївна   аспірант
Костенко Валерян Остапович к.т.н., доцент доцент
Кудрявцев Дмитро Петрович к.фіз.-мат.н., доцент доцент
Логачова Людмила Михайлівна   старший викладач
Мороз Гаррі Володимирович   асистент
Морщавка Сергій Володимирович к.т.н. доцент
Самойлик Сергій Сергійович   старший викладач
Сидоріна Лідія Іванівна   старший лаборант
Сметанін Ігор Миколайович   старший викладач, аспірант
Чорнобородов Михайло Петрович к.т.н. доцент
Шуміліна Людмила Василівна   старший лаборант