Ви є тут

Головна
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Агарков Олег Анатолійович д-р.політ.наук, професор завідувач кафедри
Баршацька Галина Юріївна канд.сціол.наук, доцент доцент кафедри
Попович Василь Михайлович канд.філос.наук, доцент доцент кафедри
Дударьов Віталій Валентинович канд.політ.наук, доцент доцент кафедри
Кузьмін Віктор Володимирович канд.соціол.наук доцент кафедри
Щербина Сергій Степанович канд.соціол.наук доцент кафедри
Коваль Владислав Олександрович канд.пед.наук, доцент доцент кафедри
Кузьміна Марія Олегівна - викладач кафедри
Турба Оксана Олексіївна канд.соціол.наук, доцент доцент кафедри
Новак Тетяна Олександрівна старший лаборант кафедри