Ви є тут

Головна
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Агарков Олег Анатолійович д-р.політ.наук, професор завідувач кафедри
Арабаджиєв Дмитро Юрійович д-р.політ.наук, доцент професор кафедри
Попович Василь Михайлович канд.філос.наук, доцент доцент кафедри
Дударьов Віталій Валентинович канд.політ.наук, доцент доцент кафедри
Кузьмін Віктор Володимирович канд.соціол.наук, доцент доцент кафедри
Баршацька Галина Юріївна канд.соціол.наук, доцент доцент кафедри
Чавкіна Світлана Володимирівна канд.соціол.наук доцент кафедри
Татара Олена Іванівна старший лаборант кафедри
Новак Тетянва Олександрівна старший лаборант кафедри