Ви є тут

Головна

27 квітня 2018 року на базі Економіко-гуманітарного інституту Запорізького національного технічного університету відбулася Всеукраїнська Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів».

Більше 200 учасників з різних ВНЗ України і навіть Польщі прийняли участь у конференції, серед яких: Запорізький національний університет, Луцький національний технічний університет, Хмельницький національний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Київський національний торговельно-економічний університет, Kujawsko-Pomorska Szko?a Wy?sza w Bydgoszczy (Polska).

Конференцію урочисто відкрив ректор Запорізького національного технічного університету, професор, д.т.н. Бєліков С.Б.

У президії конференції були присутні проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, д.т.н., проф. Наумик В.В., директор Економіко-гуманітарного інституту, д.е.н., проф. Ґудзь В.В. На пленарному засіданні виступили директор Економіко-гуманітарного інституту Ґудзь П.В., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Прушківська Е.В.

У межах роботи конференції працювало шість секцій:

1. Освіта та фахові компетентності молоді в умовах адаптації до європейського простору

2. Сучасні тенденції розвитку бізнесу: національний і глобальний аспекти.

3. Сучасні проблеми і стратегічні напрямки розвитку фінансів, обліку та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних процесів.

4. Публічне управління та менеджмент: сучасні тенденції розвитку теорії та практики.

5. Маркетинг і логістика: вирішення соціально-економічних проблем на регіональному та міжнародному рівнях.

6. Проблемні аспекти і перспективи розвитку гуманітарних наук в умовах Європейської інтеграції.

З доповідями, присвяченими актуальним економічним, освітнім та фаховим проблемам молоді сьогодення виступили магістранти та студенти економіко-гуманітарного інституту ЗНТУ, серед яких: Гавриленко В.Г., Дерев'ягін М. В., Коваленко Е.В., Шлендер К.О., Горбань В.В., Єськов К.О., Ждан В. М., Наливайко К.В., Біденко І.П., Безверха В.О., Степанова А.О., Наливайко Т.В., Алімпієва О.І., Занькова Д.В., Щербанюк А.К., Смьордова В.В., Костецька А.І.