Ви є тут

Головна
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Брутман Анна Богданівна к.ек.н., доцент зав.каф.
Новіков Володимир Павлович к.філол.н., доцент доцент
Горлачова Вікторія Володимирівна к.філол.н., доцент доцент
Шейко Ольга Станіславівна к.філос.н., доцент доцент
Василенко Галина Володимирівна к.філол.н.,доцент доцент
Полєжаєв Юрій Григорович к.н. з соц.ком., доцент доцент
Наумчук Тетяна Іванівна   ст.викладач
     
Назимок Людмила Валеріївна   ст. лаборант
Андрєєва Катерина Олександрівна   ст. лаборант