Ви є тут

Головна
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Брутман Анна Богданівна к.ек.н., доцент зав.каф.
Бутов В'ячеслав Миколайович к.філол.н., доцент доцент
Новіков Володимир Павлович к.філол.н., доцент доцент
Горлачова Вікторія Володимирівна к.філол.н., доцент доцент
Прохорова Поліна Володимирівна к.філол.н., доцент доцент
Шейко Ольга Станіславівна к.філос.н., доцент доцент
Василенко Галина Володимирівна   ст.викл.
Полєжаєв Юрій Григорович   ст.викл.
Наумчук Тетяна Іванівна   викладач
Волгіна Ірина Олександрівна   викладач
Кравченко Анна Геннадіївна   викладач
Назимок Людмила Валеріївна   ст. лаборант