Ви є тут

Головна

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Левченко Наталія Михайлівна д.держ.упр., професор кафедри обліку і аудиту завідувач кафедри
Візіренко Світлана Вікторівна к.е.н доцент
Жадан Михайло Іванович к.е.н доцент
Зоря Олександра Павлівна к.с.н доцент
Лищенко Олена Германівна к.е.н доцент
Очеретько Лариса Михайлівна к.е.н доцент
Панченко Ольга Михайлівна к.е.н доцент
Максименко Ірина Яківна к.е.н доцент
Помулєва Валентина Миколаївна   ст.викладач
Черкасова Олена Сергіївна   асистент
Рагозіна Тетяна Вікторівна   завідувач лабораторією