Ви є тут

Головна

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Лищенко Олена Германівна к.е.н доцент, в.о. завідувача кафедри
Візіренко Світлана Вікторівна к.е.н доцент
Жадан Михайло Іванович к.е.н доцент
Зоря Олександра Павлівна к.с.н доцент
Лищенко Олена Германівна к.е.н доцент
Очеретько Лариса Михайлівна к.е.н доцент
Панченко Ольга Михайлівна к.е.н доцент
Максименко Ірина Яківна к.е.н доцент
Лівошко Тетяна Володимирівна к.е.н доцент
Помулєва Валентина Миколаївна   ст.викладач
Рагозіна Тетяна Вікторівна   провідний фахівець