Ви є тут

Головна

На кафедрі «Мікро- та наноелектроніки» працює висококваліфікований колектив викладачів, який здатен надати належну освіту.

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Погосов Валентин Вальтерович д-р. фіз.-мат. наук, проф. завідувач кафедри
Матюшин Володимир Михайлович д-р. фіз.-мат. наук, проф. професор
Ігнаткін Валерій Устинович д-р. техн. наук, проф. професор
Томашевський Олександр Володимирович канд. техн. наук, доц. доцент
Сніжной Геннадій Валентинович канд. фіз.-мат. наук, доц. доцент
Коротун Андрій Віталійович канд. фіз.-мат. наук, доц. доцент
Степаненко Сергій Михайлович канд. техн. наук, доц. доцент
Василенко Ольга Валентинівна канд. техн. наук, доц. доцент
Курбацький Валерій Петрович канд. фіз.-мат. наук, доц. доцент
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Рева Віталій Ігорович старший викладач
Нагорна Ніна Миколаївна старший викладач
Смирнова Ніна Анатоліївна старший викладач
Кузнецов Володимир Олександрович завідувач лабораторії (адміністратор комп`ютерного класу)
Ліщенко Віктор Іванович старший лаборант
Герасименко Тетяна Вікторовна старший лаборант
Багдасарян Неоніла Олександрівна старший лаборант