Ви є тут

Головна

На кафедрі «Мікро- та наноелектроніки» працює висококваліфікований колектив викладачів, який здатен надати належну освіту.

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Погосов Валентин Вальтерович д-р. фіз.-мат. наук, проф. завідувач кафедри
Матюшин Володимир Михайлович д-р. фіз.-мат. наук, проф. професор кафедри
Томашевський Олександр Володимирович канд. техн. наук, доц. доцент кафедри
Сніжной Геннадій Валентинович канд. фіз.-мат. наук, доц. доцент кафедри
Жавжаров Євген Леонідович канд. фіз.-мат. наук, доц. доцент кафедри
Коротун Андрій Віталійович канд. фіз.-мат. наук, доц. доцент кафедри
Степаненко Сергій Михайлович канд. техн. наук, доц. доцент кафедри
Василенко Ольга Валентинівна канд. техн. наук, доц. доцент кафедри
Вакула Павло Васильович канд. фіз.-мат. наук старший викладач кафедри
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Рева Віталій Ігорович асистент кафедри
Нагорна Ніна Миколаївна старший викладач кафедри
Смирнова Ніна Анатоліївна старший викладач кафедри
Кузнецов Володимир Олександрович завідувач лабораторії (адміністратор комп`ютерного класу) кафедри
Ліщенко Віктор Іванович старший лаборант кафедри
Герасименко Тетяна Вікторовна старший лаборант кафедри
Багдасарян Неоніла Олександрівна старший лаборант кафедри
Шаровський Віктор Олексійович лаборант кафедри