Ви є тут

Головна

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання Посада

Ґудзь Марина Вікторівна

д.е.н., професор Завідувач кафедри,  професор

Соколов Андрій Васильович

к.держ.упр., доцент доцент

Васильєва Олена Олексіївна

к.ф-м.н., доц. Декан факультету, доцент

Гіль Людмила Анатоліївна

  Заступник декана денної форми навчання, ст. викл.
к.е.н., доц. доцент

Бойченко Валерія Сергіївна

к.е.н., доц. доцент

Василичев Денис Вікторович

к.е.н., доц. доцент
Галан Олена Євгенівна
к.е.н. доцент

Горбань Світлана Федорівна

к.т.н., доц. доцент
к.е.н. доцент

Карпенко Андрій Володимирович

к.е.н., доц. доцент

Карпенко Наталя Миколаївна

к.держ.упр., доц. доцент

Кригульська Тетяна Борисівна

к.і.н., доц. доцент

Плинокос Дмитро Дмитрович

к.е.н., доц. доцент

Селіверстов Валерій Валерійович

к.е.н., доц. доцент
Пругло Олена Вікторівна   Ст. викладач
Власенко Тетяна Вікторівна   Викладач

Коваленко Маргарита Олександрівна

  Викладач
Мільчева Анжеліка Олексіївна   Викладач