Ви є тут

Головна

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Арабаджиєв Дмитро Юрійович д.політ.н, доцент завідувач кафедри
Волобуєв Владислав Владиславович к.філос.н., доцент доцент
Градецька Наталія Миколаївна к.ю.н., доцент доцент
Чавкіна Світлана Володимирівна к.соціал.н., доцент доцент
Астахов Дмитро Сергійович к.ю.н. старший викладач
Бабарикіна Надія Анатоліївна   старший викладач
Бекдамирова Лідія Заурівна   старший лаборант