Ви є тут

Головна

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Арабаджиєв Дмитро Юрійович д.політ.н, доцент завідувач кафедри
Астахов Дмитро Сергійович к.юр.н. старший викладач
Бабарикіна Надія Анатоліївна   старший викладач
Волобуєв Владислав Владиславович к.філос.н., доцент доцент
Градецька Наталія Миколаївна к.юр.н., доцент доцент
Чавкіна Світлана Володимирівна к.соц.н., доцент доцент
Бекдамирова Лідія Заурівна   старший лаборант