Ви є тут

Головна

Прізвище: Арєшкін

Ім'я: Євген

По батькові: Костянтинович

 

Посада: асистент кафедри ІТЕЗ

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4284-432X

 

Освіта: вища

 

 • Запорізький національний технічний університет,Радіоелектроніки і телекомунікацій, 2013р, радіоелектронні апарати та засоби – 7.05090201 «радіоелектронні апарати та засоби», спеціалізація – «радіоелектронні апарати та засоби», кваліфікація за дипломом – «»
 

 

Наукові інтереси:

 • Теплові режими радіоелектронної аппаратури,
 • САПР

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • G. Shilo, E. Areshkin, M. Gaponenko, “Optimization of the printed circuit boards placement at thermal design of the units with natural air cooling,” Springer Journal Fulfillment, vol. 60, №1, pp. 42–45, Jan. 2017

 • G. M. Shilo, Optimization of the Mass Characteristics of the lectronic Equipment Enclosures with Natural Air Cooling / G. Shilo, E. Areshkin , E. Ogrenich //14th International Conference The  Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM). 21-25 February 2017, Lviv, Polyana, Pages 340-343

 • Гапоненко, Н.П. Оптимизация объема герметичных блоков радиоэлектронной аппаратуры [Текст] / Н.П.Гапоненко, О.В.Сиротюк, Е.В.Огренич, Ю.А.Лопатка, Е.К.Арешкин // Прикладная радиоэлектроника.– 2012. –Т.11 – №3 – с. 155-158. 
 • Шило, Г.М. Дослідження масогабаритних і теплових характеристик герметичних блоків радіоелектронної апаратури [Текст] / Г.М. Шило, О.В. Сиротюк, О.Є. Савело, Ю.А. Лопатка, Є.К. Арєшкін, М.П. Гапоненко // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – №2. – с.42-47.
 • Шило, Г.М. Оптимизация размещения печатных плат при тепловом проектировании блоков радиоэлектроной аппаратуры с естественным воздушным охлаждением / Г.Н. Шило, Н.П. Гапоненко, Е.К. Арешкин // Прикладная радиоэлектроника – Харьков: ИВУЗП – 2015. – №7 . – 26-34 С.
 • Гапоненко, Н.П. Исследование массогабаритных и тепловых характеристик блоков радиоэлектронной аппаратуры с естественным воздушным охлаждением [Текст] / Н.П. Гапоненко, Г.Н. Шило, Е.К. Арешкин // Прикладная радиоэлектроника. – 2015. – Т.11 – №3 – C. 155–158

Участь у конференціях:

 • дата проведення конференції: 19-21 вересня 2012 року, тип конференції: науково-практична конференція « VI Міжнародна науково-практична конференція: Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій », ЗНТУ, тема доповіді « Оптимизация объема герметичных блоков радиоэлектронной аппаратуры »
 • дата проведення конференції: 17-19 вересня 2014 року, тип конференції: науково-практична конференція « VII Міжнародна науково-практична конференція: Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій », ЗНТУ, тема доповіді « Дослідження масогабаритних і теплових характеристик блоків радіоелектронних апаратів з природним повітряним охолодженням »
 • дата проведення конференції: 25-29 травня 2014 року, тип конференції: науково-практична конференція « Современные информационные и электронные технологии », Одеський національний політехнічний університет, тема доповіді « Исследование массогабаритных и тепловых характеристик блоков радиоэлектронной аппаратуры с естественным воздушным охлаждением »
 • дата проведення конференції: 25—29 травня 2015 року, тип конференції: науково-практична конференція « Современные информационные и электронные технологии », Одеський національний політехнічний університет, тема доповіді « Оптимизация размещения печатных плат при тепловом проектировании блоков радиоэлектроной аппаратуры с естественным воздушным охлаждением
 • Shilo, G. M. Optimization of the Mass Characteristics of the lectronic Equipment Enclosures with Natural Air Cooling / G. Shilo, E. Areshkin, E. Ogrenich //14th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM). 21-25 February 2017, Lviv, Polyana, Pages 340-343
 • G. M. Shilo. Heat Transfer Intensification in Hermetically Sealed Units Stackable Design/ / G. M. Shilo, Yu. Lopatka, E. Areshkin, E. Ogrenich, N. Furmanova // Manufacturing & Mechatronic Systems 2017: Proceedings of 1st International Conference, Kharkiv, October 24-25, 2017: Thesises of Reports / [Ed. I.Sh. Nevlyudov (chief editor).].- Kharkiv: [electronic version], 2017. - pp.72-74.
 • Shilo, G. Computer-aided Thermal Design of Hermetically Sealed Stackable Electronic Units / G. Shilo, Yu. Lopatka, E. Areshkin // Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, February 20 – 24, 2018. – p. 358-365.
 • Shilo, G. Software for Tolerance Design of Electronic Devices [Теxt] / G. Shilo, N. Furmanova, T. Kulyaba-Kharitonova // Proceedings of the International Conference “Advanced Computer Information Technologies” (ACIT-2018). – P.14-17. 
 

Відзнаки та нагороди:

 

 • Перше місце на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, 2013 рік

Рік початку діяльності в університеті: 2008 рік.

Мови спілкування: українська, россійська, англійська

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 41а.
тел.: +380(61)7698252
e-mail: nvrevan@gmail.com