Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Комунікаційні технології» є дати знання теоретичних основ комунікації, врахувати і закріпити знання, отримані студентами в межах курсу «теорія комунікації», поповнити уявлення про сучасні комунікативні технології і прищепити навички їхнього використання.
Завдання курсу – навчити студентів планувати ефективну масову комунікацію. Обирати адекватні до цілей і завдань комунікації засоби, стратегії і тактики.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
–    що таке комунікація, її теоретичні засади і способи організації
–    що таке комунікаційні технології як навчальна дисципліна;
–    зміст поняття комунікаційні технології, структуру, функції комунікативних технологій;
–    зміст поняття «інформаційне суспільство», засади існування і формування інформаційного суспільства;  
–    специфіку і засади використання різних технологій в процесі організації комунікативного простору.
уміти:
–    будувати ефективну комунікацію на рівні ділових, масових, публічних, організаційних комунікацій;
–    аналізувати процес комунікації з точки зору доцільності використання різних комунікативних технологій;
–    готувати творчі промо-проекти з використанням різних комунікаційних технологій;
–    забезпечувати ефективні комунікації відповідно до сфери: політичної, культурної, міжнародних відносин тощо.
Дисципліна «Комунікаційні технології» (1,5 кредити; 45 год.) вивчається студентами ІІІ курсу протягом 5 навчального семестру. Аудиторна робота становить 26 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (12 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 13 год, для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік.
Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Клименко Наталя Олександрівна.