Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором. Типологія друкованих ЗМІ» є: надати студентам теоретичні знання про місце, роль, та інші чинники журнальної періодики в журналістиці, сформувати уявлення про сучасний стан розвитку журнальної продукції в Україні; навчити створювати власний проект журналу.
    Основними завданнями вивчення дисципліни  є:
- розкрити  зміст поняття «журнальна періодика», ;
          - дати загальне уявлення про журнали, наявні на українському ринку преси (про їх тематику/галузь, періодичність та інші типологічні елементи. Розподіл за темами і походженням);
- дослідити типологію сучасної журнальної періодики;
          - осмислити сучасні тенденції центральних і регіональних журнальних видань;
          - виявити закономірності розвитку регіонального та всеукраїнського ринків журнальної періодики;
          - спрогнозувати можливі перспективні напрями журнальної продукції;
-  розглянути умови роботи редакцій журнальних видань;
          - розробити проект журналу.
В результаті вивчення курсу студент повинен знати:
          -  класифікацію журналів за тематичною спрямованістю,
          - типологічні ознаки журналів, їх типи, види,
- регіональний та всеукраїнський ринки журнальної періодики;
- специфіку роботи редакцій журнальних видань;
- основні етапи створення і випуску журналу.
Вміти:
-  складати логічну класифікаційну модель журналу певного тематичного спрямування;
- визначати типи, види журналів
- типологічно моделювати і презентувати нове журнальне видання;
- створювати концепцію, проект власного журнального продукту.
Дисципліна «Спецкурс за вибором. Типологія друкованих ЗМІ» (4 кредити; 120 год.) вивчається студентами V курсу протягом 9 навчального семестру. Аудиторна робота становить 10 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді практичних занять (12 год.). Для самостійної роботи студентів унавчальному плані виділяється 88 год, для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік.Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Клименко Наталя Олександрівна.