Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Система організації роботи прес-служби і прес-секретаря» полягає в засвоєнні студентами базової інформації щодо специфіки організації роботи прес-служби та прес-секретаря.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є надання майбутнім фахівцям знання про роль прес-служб та служб зв’язків із громадськістю у сучасному світі; про принципи діяльності та функції прес-служб; про різновиди прес-посередницьких підрозділів; спеціальні заходи прес-служби: прес-конференцію, брифінг, презентацію, прес-тур; формування навичок написання інформаційних матеріалів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
-    роль прес-служб у структурі урядових підрозділів;
-    принципи діяльності та функції прес-служб;
-    управління діяльністю прес-служб;
-    різновиди прес-посередницьких підрозділів;
-    спеціальні заходи прес-служби: прес-конференція, брифінг, презентація, прес-тур;
-    правила роботи із ЗМІ.
вміти:
-    визначати роль прес-служб у структурі урядових підрозділів;
-    проводити прес-конференції, брифінги, презентації тощо;
-    готувати інформаційно-аналітичні матеріали для ЗМІ: прес-реліз, інформаційні повідомлення, офіційну заяву;
-    синтезувати знання з різних сфер науково-практичної діяльності з метою підготовки та написання інформаційних та аналітичних матеріалів;
-    користуватися конкретними методиками та методами обробки інформаційних потоків, збору матеріалу та підготовки публікацій;
-    застосовувати набуті знання у повсякденній практиці зі збору та обробки інформації про політичні події.
Дисципліна «Система організації роботи прес-служби та прес-секретаря» (3 кредити; 90год.) вивчається студентами ІІІ курсу протягом 5 навчального семестру. Аудиторна робота становить 26 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді практичних занять (24 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 44 год, для виконання індивідуальних завдань – 22 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає старший викладач кафедри журналістики Островська Наталія Василівна.