Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Практикум з фаху. Газетна журналістика» є формування у студентів уявлення про практичну діяльність редакції друкованого періодичного видання, його структуру, ознайомлення з основними способами  й формами газетного виробництва, із основними принципами й законами діяльності репортерсько-інформаційних служб сучасних редакцій газет.
Основні завдання вивчення дисципліни:
- виявлення системи зв’язків ЗМІ в цілому;
- обгрунтування своєрідної природи газетної репортерської роботи як старішого виду журналістської діяльності;
- вироблення у студентів практичних навичок для самостійної роботи в редакції газети та підготовці творів газетних жанрів.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
- специфіку репортерської газетної роботи в системі ЗМІ;
- систему функцій сучасних друкованих видань;
- жанри й стильві модифікації сучасного газетярства;
- особливості репортерської мови;
- принципи формування газетно-журнальної аудиторії та шляхи й способи її вивчення, впливу на неї;
уміти :
- всебічно використовувати набуті теоретичні знання на практиці;
- застосовувати практичні рекомендації в процесі створення професійних репортерських матеріалів для друкованих ЗМІ.
Дисципліна «Практикум з фаху. Газетна журналістика»» (3 кредити; 90 год.) вивчається студентами V курсу протягом 9 навчального семестру. Аудиторна робота становить 13 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді практичних занять (12 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 58 год, для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає станший викладачкафедри журналістики Дерибас Геннадій Віталійович.